LÄNNEN TEHTAIDEN JA RAISION YHTEISYRITYKSELLE PÄÄNAVAUS VENÄJÄLTÄ

Lännen Tehtaat Oyj             Lehdistötiedote     22.3.2006 klo 13.15

LÄNNEN TEHTAIDEN JA RAISION YHTEISYRITYKSELLE PÄÄNAVAUS VENÄJÄLTÄ


Lännen Tehtaiden ja Raision puoliksi omistama yhteisyritys ZAO Scandic Feed on
hankkinut määräysvaltaansa rehujen valmistusta ja markkinointia harjoittavan ZAO
Tosno Feed Factoryn. Tehdas sijaitsee Pietarin läheisyydessä Tosnon kaupungissa.
Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

Scandic Feed kehittää yrityksen toimintaa hyödyntämällä Lännen Tehtaiden ja
Raision tietotaitoa mm. raaka-aineiden hankinnassa ja rehujen tuotekehityksessä
luomalla asiakaslähtöisiä rehustuskonsepteja. Scandic Feed tulee myös
monipuolistamaan yrityksen tuoteportfoliota. Tavoitteena on saavuttaa viiden
vuoden kuluessa merkittävä markkina-asema Luoteis-Venäjän kasvavilla
rehumarkkinoilla.

ZAO Tosno Feed Factory on perustettu vuonna 1975 ja yksityistetty vuonna 1992.
Yritys valmistaa maatilarehuseoksia ja sen tuotantokapasiteetti mahdollistaa
tuotannon kolminkertaistamisen ilman suuria lisäinvestointeja.

Valtaosa yrityksen tuotannosta, lähes kaksi kolmasosaa, on siipikarjan rehuja,
loput sian, naudan ja muita rehuja. Yrityksen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 10
miljoonaa euroa ja tulos lievästi positiivinen.

Yrityksellä on logistisesti hyvä sijainti ja Luoteis-Venäjän volyymiltaan lähes
Suomen kokoinen rehumarkkina-alue on tehtaan toiminta-aluetta. Tällä hetkellä
rehutoimituksista valtaosa menee Pietarin lähialueille.

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää vielä Venäjän kilpailuviranomaisten
käsittelyä.

ZAO Scandic Feedin toimitusjohtajana toimii Kaija Viljanen. Hän jatkaa myös Avena
Nordic Grain Oy:n toimitusjohtajana.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Kaija Viljanen
toimitusjohtaja, Scandic Feed
puh. 010 402 2510 tai 040 501 2814

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lannen.fi

Tilaa