Lännen Tehtaiden kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ennakoitua ja vertailukautta parempi

Alustavien tulostietojen mukaan Lännen Tehtaiden kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaeriä nousee selvästi edellistä vuotta paremmaksi ja on noin 3,5 – 4,0 miljoonaa euroa (vertailukaudella 2,3 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen ennakoitua paremman liiketuloksen taustalla on Muut toiminnot -segmentissä osakkuusyhtiö Sucroksen vahva tulos, johon ovat vaikuttaneet vuosineljänneksellä toteutuneet tavanomaista suuremmat sokerin vientikaupat. Lisäksi segmentin liiketulosta parantaa tuloutus Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvästä lisäkauppahinnasta, joka jää toteutumatta vuoden 2012 osalta.

Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä 15.8.2012 annettu koko vuotta koskeva tulosohjeistus pysyy muuttumattomana.

Lännen Tehtaat Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 9.11.2012 klo 8.30

 

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

 

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa