Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta antoi päätöksen Caternet Finlandin investointiavustusten takaisinperintää koskevasta valituksesta

Caternet Finland Oy vastaanotti marraskuun alussa vuonna 2012 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008 – 2009 myönnettyjen investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan omistajan vaihdoksesta 27.3.2012. Päätöksen mukainen takaisinperittävä summa on noin kaksi miljoonaa euroa.

Caternet Finland Oy piti takaisinperintää aiheettomana ja päätti hakea muutosta takaisinperintäpäätökseen. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on hylännyt yhtiön valituksen ja pitänyt Uudenmaan ELY-keskuksen perintäpäätöksen voimassa.

Yhtiö on päättänyt hakea muutosta nyt annettuun päätökseen ja tekee jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tukien takaisinperintää ei toteuteta ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja antanut päätöksensä.

Mikäli takaisinperintäpäätöstä ei kumota, sen kuluvaikutuksen arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa. Mahdollisen kulukirjauksen ajankohta täsmentyy myöhemmin. 

 

Apetit Oyj

Matti Karppinen

 

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa