MACHINIUM OY JA SEN RUOTSALAISET TYTÄRYH

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE  28.7.2004 klo 10.10


MACHINIUM OY JA SEN RUOTSALAISET TYTÄRYHTIÖT HAKEUTUVAT KONKURSSIIN,
LÄNNEN TEHTAIDEN 2. NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN 4 MILJOONAN EURON HEIKENNYS

Maarakennus- ja materiaalinkäsittelykoneyryhmän emoyhtiö Machinium Oy
sekä sen ruotsalaiset tytäryhtiöt SMA Construction AB, SMA Maskin AB
ja sen tytäryhtiö SMA Maskinuthyrning AB on tänään päätetty hakea
konkurssiin. Machinium Oy:n omistama Suomen Rakennuskone Oy ja sen
Baltian tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa, ja yhtiöille pyritään
löytämään uusi omistaja mahdollisimman pian.

Machinium Oy:n omistus on jakaantunut Lännen Tehtaat Oyj:n (noin 60
%), Forenvia Venture I Ky:n ja SFK 99-Fund Ky:n (yhteensä 30 %)sekä
muiden vähemmistöomistajien(yhteensä 10 %) kesken. Konkurssihakemuksen
jättäneiden yhtiöiden liikevaihto oli 31.12.2003 päättyneellä
tilikaudella 48 milj. euroa. Yhtiöiden velat olivat 30.6.2004 yhteensä
39 milj. euroa, joista yhtiöiden välisiä pääomalainoja oli 6 milj.
euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli 30.6.2004 197 henkilöä, joista 195
Ruotsissa ja 2 Suomessa.

Lännen Tehtaat on viimeisen kahden vuoden aikana etsinyt aktiivisesti
Machiniumille omistuspohjaa, joka olisi mahdollistanut konsernin
toiminnan jatkamisen. Useista yrityksistä huolimatta
toteuttamiskelpoista ratkaisua ei ole löytynyt.

Machinium-ryhmän kotimaiset yhtiöt ja Baltian yhtiöt ovat tehneet
positiivista tulosta. Voitollisen Suomen Rakennuskoneen ja sen kolmen
Baltian tytäryhtiön liiketoimintojen myynti on käynnistetty ennen
konkurssia ja tavoitteena on, että emoyhtiön konkurssista huolimatta
myyntiprosessi voidaan viedä päätökseen mahdollisimman nopeasti.
Toukokuussa 2004 Machinium-konserniin kuuluneen Loimaalla toimivan
Lännen Engineering Oy:n liiketoiminnat myytiin Lännen Tractors Oy:lle.

Machinium-ryhmä perustettiin vuonna 1999 liittämällä Lännen Tehtaiden
maarakennuskoneryhmä ja Ruotsista ostettu SMA Maskin samaan
konserniin. Ruotsin yhtiöiden toiminta on ollut koko ajan heikosti
kannattavaa tai tappiollista. Useista uudelleenjärjestely- ja
saneerauskierroksista huolimatta yhtiöiden toimintaa ei ole pystytty
kääntämään voitolliseksi ja erityisesti SMA Construction AB:n tappio
on entisestään syventynyt tämän vuoden aikana. Ruotsin yhtiöiden
yhteenlaskettu tappio 1.1.-30.6. 2004 oli 2,5 milj. euroa (1,8)

Vastuiden realisoitumisesta johtuen Machiniumin konkurssista
arvioidaan aiheutuvan Lännen Tehtaille 4,0 miljoonan euron tappio,
joka on kirjattu 2. vuosineljänneksen tulokseen. Konkurssin
seurauksena Lännen Tehtaat -konsernin tase pienenee noin 30 miljoonaa
euroa. Machiniumista irtaantumisen arvioidaan nostavan
omavaraisuusastetta noin 4 prosenttiyksiköllä. Lännen Tehtaiden
konserniliikevaihdosta poistuu vuositasolla noin 90 miljoonaa euroa.

Vuosina 1999-2004 Machinium-konsernin tappiot ovat olleet yhteensä
noin 13 milj. euroa, josta vähemmistölle kuuluvan osuuden vähentämisen
jälkeen Lännen Tehtaiden osuus on noin 7 milj. euroa.

Lännen Tehtaiden päätoimiala on elintarviketeollisuus ja konsernin
liikevaihto vuonna 2003 oli 492 milj. euroa sekä tilikauden voitto 6,7
milj. euroa. Lännen Tehtaiden omat pääomat viime vuoden vaihteessa
olivat 95 milj. euroa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa