Oikaisu Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaisiin vertailutietoihin vuodelta 2004

Lännen Tehtaat Oyj       Pörssitiedote    18.5.2005 klo 15.30

Oikaisu Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaisiin vertailutietoihin vuodelta
2004

Lännen Tehtaiden 27.4.2005 julkaisemassa IFRS-siirtymätiedotteessa
Viljakauppaliiketoiminnan ja Muiden toimintojen vuoden 2004 viimeisen
vuosineljänneksen ja koko vuoden IFRS:n mukaisissa toimialoittaisissa
liiketulostiedoissa oli virhe. Siirtymätiedotteessa oleva virhe aiheuttaa
oikaisun myös vuoden 2005 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vertailutietoina
esitettyihin koko vuoden 2004 toimialakohtaisiin liiketulostietoihin. Oikaisulla
ei ole vaikutusta muihin IFRS-siirtymätiedotteessa ja osavuosikatsauksessa
Q1/2005 esitettyihin lukuihin.

Oikaistussa muodossaan siirtymätiedotteen 2004 ja osavuosikatsauksen Q1/2005
toimialoittaiset liiketulokset on esitetty alla olevissa taulukoissa.


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN / siirtymätiedote

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
      2004   2004        2004   2004

Elintarvike-
liiketoiminta     4,1   3,9    0,2    2,2    1,4    0,8
Rehu-
liiketoiminta     11,7   8,4    3,3    4,6    3,5    1,1
Viljakauppa-
liiketoiminta     2,3   1,9    0,4    0,6    0,4    0,2
Muut toiminnot    -3,4   -3,8    0,4   -0,8    -0,7   -0,1
Lopetetut
liiketoiminnot    -3,3   -4,2    0,9    0,0    0,0    0,0
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta (FAS)        2,5              0,8
Yhteensä       11,4   8,7    2,7    6,7    5,2    1,5


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN Q1/2005 osavuosikatsaus

                1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
                3 kk    3 kk   12 kk

Elintarvikeliiketoiminta    -1,1    0,1    4,1
Rehuliiketoiminta       -1,5*)   2,2    11,7
Viljakauppaliiketoiminta    0,1    1,0    2,3
Muut toiminnot         -1,0   -0,9    -3,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä  -3,6    2,3    14,7

Lopetetut toiminnot           -1,5    -3,3
Yhteensä            -3,6    0,8    11,4

*) Liiketulos 1,7 miljoonaa euroa ilman 3,2 miljoonan kertakuluja.

Siirtymätiedote 2004 ja osavuosikatsaus Q1/2005 ovat kokonaisuudessaan
luettavissa Lännen Tehtaiden kotisivuilta
www.lannen.fi/fi/sijoittajatieto/taloustieto.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätiedot: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 4020,


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

Tilaa