OSAKEKAUPOISTA 2,4 MILJOONAN EURON MYYNTIVOITOT ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN

Lännen Tehtaat Oyj       PÖRSSITIEDOTE         7.3.2006 klo 11.00

OSAKEKAUPOISTA 2,4 MILJOONAN EURON MYYNTIVOITOT ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN
TULOKSEEN

Lännen Tehtaat Oyj on myynyt muiden noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin tekemänsä
sijoitukset. Kaupat ovat osa Lännen Tehtaiden strategiaa luopua
ydinliiketoimintaansa kuulumattomasta omaisuudesta. Myynneistä realisoitui
yhteensä 2,4 miljoonan euron myyntivoitot. Tehdyt kaupat parantavat ensimmäisen
vuosineljänneksen osakekohtaista tulosta noin 28 senttiä.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa