OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE 10.8.2004 klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 254,3 miljoonaa euroa
(2003: 249,3 milj. euroa). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (4,6
milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,2 miljoonaa euroa (3,1
milj. euroa). Tuloksen tappiollisuus johtui Lännen Tehtaiden vastuiden
ennakoidusta realisoitumisesta Machinium Oy:n ja sen Ruotsin
tytäryhtiöiden konkurssissa. Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen oli -1,9 miljoonaa euroa (2,5 milj.euroa). Osakekohtainen
tulos oli -0,31 euroa (0,42 euroa).

Konsernin rakennemuutokset
Elintarvikeryhmään liitettiin Kuopion Kalatukku Oy kesäkuussa, kun
Lännen Tehtaat Oyj hankki enemmistöosakkuuden yhtiöstä. Yhtiön nimi
muutettiin Apetit Kala Oy:ksi. Ravintoraisio Oy:n kanssa perustettu
yhteisyritys Ateriamestarit Oy aloitti toimintansa toukokuussa.
Machinium-ryhmään kuuluvan Lännen Engineering Oy:n liiketoiminta
myytiin toukokuussa. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Machinium Oy ja
sen ruotsalaiset tytäryhtiöt hakeutuivat konkurssiin.
Konkurssimenettelyn alkamisen vuoksi Machinium-alakonserni samalla
irtautui Lännen Tehtaat -konsernista.

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 254,3 miljoonaa euroa
(2003: 249,3 milj. euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 54,5
miljoonaa euroa (56,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 150,9 miljoonaa
euroa (146,4 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto 48,9
miljoonaa euroa (46,5 milj. euroa).

Tulos
Katsauskauden liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä -1,2 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli sekä vertailukautta että
tavoitetta heikompi. Tulosta heikensi liiketoiminnan muihin kuluihin
kirjattu 4,0 miljoonan euron suuruinen varaus Machinium Oy:n
konkurssin vuoksi realisoituvista vastuista ja muista menetyksistä.
Ilman niitä liiketulos olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa ja tulos ennen
satunnaisia eriä 2,8 miljoonaa euroa.

Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli -1,9 miljoonaa euroa
(2,5 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (0,42 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,1
milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 130,4 miljoonaa euroa (135,8 milj.
euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (31,7
milj. euroa), Maatalousryhmän 72,8 miljoonaa euroa (79,6 milj. euroa)
ja Machinium-ryhmän liikevaihto 28,2 miljoonaa euroa (24,5 milj.
euroa).

Toisen neljänneksen tulos oli vertailuneljännestä heikompi. Liiketulos
oli -1,1 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia
eriä -0,9 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Ilman Machiniumin
konkurssista aiheutuvia kertakuluja liikevoitto olisi ollut 2,9
miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1
miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa).

Elintarvikeryhmän toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa
euroa (2,2 Meuroa) ja Maatalousryhmän 1,7 miljoonaa euroa (2,8 milj.
euroa). Machinium-ryhmän liiketulos oli -4,2 miljoonaa euroa (-0,5
milj. euroa). Ilman Machiniumin konkurssista Lännen Tehtaille
aiheutuvia tappioita ja muita kertaluontoisia eriä Machinium-ryhmän
liiketulos olisi ollut -1,3 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 66,0 miljoonaa
euroa (80,8 milj. euroa) ja kassavarat 13,0 miljoonaa euroa (18,7
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 234,8
miljoonaa euroa (242,5 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 41 % (40 %).
Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia.
Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin.
Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne
oli koko katsauskauden ajan hyvä Machinium Oy:tä ja sen Ruotsin
tytäryhtiöitä lukuun ottamatta.

Investoinnit ja yrityskaupat
Katsauskauden investoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa (5,4
milj.euroa). Merkittävin investointi oli toukokuussa tehdyn
apporttisopimuksen mukainen Kuopion Kalatukku Oy:n enemmistöosakkuuden
hankinta. Sopimuksen mukainen osakevaihto toteutettiin kesäkuussa
kilpailuviraston hyväksymisen jälkeen. Lännen Tehtaat Oyj laski
liikkeeseen 195 000 uutta osaketta ja vastaanotti apporttina noin 51 %
Kuopion Kalatukku Oy:n osakkeista. Osakkeiden hankintamenoksi Lännen
Tehtaat Oyj:n taseeseen merkittiin 2,6 miljoonaa euroa. Osana
järjestelyä Lännen Tehtaat Oyj myi tytäryhtiönsä Tresko Fish Oy:n
osakekannan Kuopion Kalatukku Oy:lle.

Muut konsernin investoinnit olivat lähinnä korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.

Toukokuussa Machinium-ryhmään kuuluva Lännen Engineering Oy myi
liiketoimintansa konsernin ulkopuoliselle yhtiölle, Lännen Tractors
Oy:lle.

Osakepääoman korotus
Hallitus käytti kesäkuussa yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
korotusvaltuutusta. Korotus toteutettiin suunnattuna osakeantina,
jossa Antti Räsänen merkitsi 195 000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta
apporttiomaisuutta vastaan. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 22.6.2004. Osakkeiden uusi kokonaismäärä on
6 317 576 ja osakepääoman uusi kokonaismäärä 12 635 152 euroa. Uudet
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
23.6.2004.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 317 200
kappaletta (59 200), mikä oli 21,5 % koko osakemäärästä (1,0 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 14,50 euroa (9,90 euroa) ja alin 11,00 euroa
(8,20 euroa).

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 28.5.2004 osakeomistuksensa
laskeneen 4,4 %:iin (13.2.2004: 8,0 %) Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ilmoittivat 24.6.2004
yhteenlasketun osakeomistuksensa alentuneen 8,6 %:iin (13.2.2004: 13,2
%).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 54,5 miljoonaa euroa
(56,4 milj. euroa). Apetit-ryhmän myynti oli lähes viime vuoden tasoa.
Kalajalosteiden ja ruokapakasteiden myynti kasvoi. Vihannespakasteiden
ja hillojen ja marmeladien myynti jäi viime vuoden tasosta. Sokerin
myynti jäi viime vuodesta merkittävästi kesäkuussa, kun
marjasatokauden alku myöhästyi kylmän ja sateisen sään takia.
Kotimaassa valmistetun sokerin myynnin laskuun vaikutti myös
vähittäiskauppaan Virosta EU-jäsenyyden myötä tuotu sokeri.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (3,0 milj.
euroa). Apetitin kannattavuus oli alentuneiden myyntihintojen ja
kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi vertailukautta heikompi.
Myös osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden lasku pienensi liikevoittoa.

Kuopion Kalatukku Oy liitettiin konserniin ja Elintarvikeryhmään
30.6.2004. Yhtiön uusi nimi Apetit Kala Oy merkittiin kaupparekisteriin
21.7.2004. Yhtiö harjoittaa kalan tukku- ja vähittäiskauppaa sekä
kalanjalostusta. Yhtiön päätoimipaikat ovat Kuopiossa ja Keravalla.
Kalan vähittäiskauppaa yhtiö harjoittaa rekisteröidyllä Kalatori-
tavaramerkillä. Omia Kalatori-myymälöitä ja franchising-Kalatoreja on
yhteensä yli 50 ja ne toimivat shop in shop-periaatteella suurissa
päivittäistavaramyymälöissä pääosin Etelä-Suomessa.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 150,9 miljoonaa euroa
(146,4 milj. euroa). Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja
vertailukautta pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman
viljakaupan liikevaihto jäi tavoitetasosta, mutta oli vertailukauden
liikevaihtoa suurempi. Ryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa).
Rehutoimialan kannattavuus jäi tavoitetasosta, mutta oli lähes
vertailukauden tasolla. Viljakaupan kannattavuus oli tavoitetasoa
parempi, mutta jäi hieman vertailukaudesta.

Machinium-ryhmä
Katsauskaudella Machinium-ryhmän liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa
(46,5 milj. euroa). Liikevaihto jäi tavoitteesta, mutta oli
edellisvuotta suurempi. Maarakennuskoneiden myynti kasvoi kotimaassa,
mutta jäi Ruotsissa vertailukautta pienemmäksi. Baltiassa myynti oli
vertailukauden tasoa. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynti jäi
tavoitteesta ja hieman myös edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän liiketappio oli -5,9 miljoonaa euroa (-1,4 milj.
euroa), mikä sisältää arvioidut 4,0 miljoonan euron kertakulut.
Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus oli huomattavasti viime
vuotta heikompi Ruotsissa. Baltian toiminta oli voitollista ja lähes
viime vuoden tasolla. Myös kotimaan perusliiketoiminnan tulos oli
voitollinen, mutta vertailukautta pienempi.
Materiaalinkäsittelykoneiden kannattavuus oli hieman vertailukautta
parempi, mutta tavoitteita ei saavutettu.

Machinium Oy ja sen Ruotsin tytäryhtiöt jättivät konkurssihakemuksensa
28.7.2004. Konkurssiin hakemisen syynä oli lähinnä Ruotsin yhtiöiden
pitkään jatkunut tappiollisuus ja se, että Machinium Oy ei enää voinut
vastata Ruotsin yhtiöitä koskevista sitoumuksistaan. Voitolliset Suomen
Rakennuskone Oy ja sen Baltian tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa.


Suunnitelma EU:n sokerijärjestelmän muuttamisesta

EU:n nykyistä sokerijärjestelmää kohtaan on tullut kritiikkiä maailman
kauppajärjestön WTO:n taholta. Järjestelmää on myös avattu sallimalla
kiintiöity sokerin tuonti EU:n markkinoille vähiten kehittyneistä
maista EU:n ja näiden maiden välisen asteittaista kaupan vapauttamista
koskevan EBA-sopimuksen perusteella. Myös Balkanin maiden tuonnille EU
on antanut merkittäviä myönnytyksiä.

EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman sokerijärjestelmän
muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi sokerikiintiöiden
leikkaamiseen, sokerijuurikkaan hinnan alentamiseen ja maakohtaisista
kiintiöistä luopumiseen. Suunnitelman tavoite on leikata sokerin
ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa EU:n alueella.

Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-alueiden, kuten
Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeriteollisuudelle. Nykyinen
sokerijärjestelmä on voimassa kesäkuun 2006 loppuun. Uusi järjestelmä
tulisi ehdotuksen mukaan voimaan kuitenkin jo vuoden 2005 aikana.

Mikäli sokerijärjestelmän uudistamisen seurauksena juurikassokerin
valmistus Suomessa merkittävästi vähenee, sillä on negatiivisia
vaikutuksia Lännen Tehtaiden tulevien vuosien tulokseen.


Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa Apetit Kala Oy:n ryhmään
liittämisen ansiosta. Pakasteiden myynnin arvioidaan noudattavan
markkinoiden yleistä kehitystä. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva.
Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin arvioidaan jäävän hieman
vuoden 2003 tasosta.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
vuoden 2003 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden
sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin ylittävän viime vuoden tason.

Konserni
Machinium-ryhmän poistumisen myötä konserni voi keskittyä
päätoimialojensa liiketoiminnan kehittämiseen.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto pienenee Machinium-
ryhmän poisjäännin vuoksi. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin nousevan
lähes 500 miljoonaan euroon vuonna 2004 Apetit Kalan tuoman
liikevaihdon lisäyksen ansiosta.

Konsernin päätoimialojen tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasoa.
Machinium-konsernin tappio vuoden 2003 jälkipuoliskolla oli 1,8
miljoonaa euroa. Vuonna 2004 ei ole odotettavissa lisätappioita
konkurssista aiheutuvien kertakulujen lisäksi. Lännen Tehtaat    -
konsernin tulos jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2003.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2004 julkaistaan 2.11.2004.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
             4-6/  4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
             2004  2003   2004   2003   2003

Liikevaihto       130,4  135,8   254,3  249,3   492,0
Liiketoiminnan muut
tuotot           1,9   0,3    2,6   0,8    2,1
Liiketoiminnan kulut  -131,0 -130,0  -252,7  -241,3  -473,8
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,9  -2,7   -5,8   -5,5   -11,8
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         0,5   1,1    1,0   1,3    3,2

Liiketulos        -1,1   4,5   -0,6   4,6   11,7
Rahoitustuotot ja -kulut  0,2  -0,3   -0,6   -1,5   -3,3

Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja   -0,9   4,2   -1,2   3,1    8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         -0,9  -1,2   -1,2   -1,1   -2,6
Vähemmistöosuudet     -0,1   0,0    0,5   0,5    0,9

Kauden tulos       -1,9   3,0   -1,9   2,5    6,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TASE
milj.euroa                 30.6.  30.6.  31.12.
                      2004   2003   2003
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet           19,6   18,7   21,6
Aineelliset hyödykkeet           71,4   70,9   65,6
Sijoitukset                 22,8   21,8   21,9
Omat osakkeet                0,8   0,8    0,8
Vaihto-omaisuus               57,8   61,7   80,2
Saamiset                  49,5   49,9   46,5
Rahoitusarvopaperit             0,5   9,6    1,5
Rahat ja pankkisaamiset           12,4   9,1   11,6

Yhteensä                  234,8  242,5   249,7

Vastattavaa
Osakepääoma                 12,6   12,2   12,2
Muu oma pääoma               79,3   78,7   82,8
Vähemmistöosuudet              5,4   5,5    4,9
Pakolliset varaukset             5,9   0,1    2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma         46,0   64,7   48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma         85,6   81,3   99,4

Yhteensä                  234,8  242,5   249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa                 1-6/   1-6/   1-12/
                      2004   2003   2003

Liiketoiminta
Tulorahoitus                6,9    6,5   18,8
Käyttöpääoman muutos            5,0    7,9    7,4

Liiketoiminnan kassavirta (A)       11,9   14,4   26,2

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin     -10,3   -5,5   -9,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot      0,6    1,3    1,5

Investointien kassavirta (B)        -9,7   -4,2   -8,0

Rahoitus
Lainojen muutos              -1,5   -5,0   -18,0
Osakeanti                  2,3
Maksetut osingot              -3,9   -1,8   -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset              0,8   -1,7   -2,4

Rahoituksen kassavirta (C)         -2,3   -8,5   -22,2

Rahavarojen muutos (A+B+C)         -0,1    1,7   -4,0

Rahavarat kauden alussa          13,1   17,0   17,0
Rahavarat kauden lopussa          13,0   18,7   13,0


TUNNUSLUVUT
                      30.6.   30.6.  31.12.
                      2004   2003   2003

Tulos/osake, euroa             -0,31   0,42   1,11
Oma pääoma/osake, euroa          14,30   14,60   15,29
Omavaraisuusaste, %             40,6   39,6   39,5
Investoinnit, milj.euroa           5,5    5,4    9,5
% liikevaihdosta               2,1    2,2    1,9


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa        4-6/  4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
             2004  2003   2004   2003   2003

Elintarvikeryhmä     29,4  31,7   54,5   56,4   114,9
Maatalousryhmä      72,8  79,6   150,9   146,4   282,6
Machinium-ryhmä      28,2  24,5   48,9   46,5   94,5

Yhteensä         130,4  135,8   254,3   249,3   492,0

LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä      1,4   2,2    2,2    3,0    6,5
Maatalousryhmä       1,7   2,8    3,1    3,0    8,3
Machinium-ryhmä      -4,2  -0,5   -5,9   -1,4   -3,1

Yhteensä         -1,1   4,5   -0,6    4,6   11,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                       1-6/   1-6/   1-12/
                       2004   2003   2003

Elintarvikeryhmä               307   310    331
Maatalousryhmä                436   436    442
Machinium-ryhmä                365   380    388

Yhteensä                   1111   1126   1161


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa                 30.6.  30.6.  31.12.
                      2004   2003   2003

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset           35,1   37,6   32,6
Yrityskiinnitykset             77,3   54,7   76,0
Osakkeet                   3,6   43,4    3,6

Muut annetut vakuudet
Pantit                    0,3   0,0    0,0
Yrityskiinnitykset              5,2   8,2    6,9

Leasing-vastuut               1,8   2,1    2,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset                       0,0
Takaisinostositoumukset           18,0   17,9   19,0
Muut vastuusitoumukset            2,8   1,0    2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset                  0,1   0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                    2,5   2,7    2,6

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                 -0,1   -0,3   -0,3
Kohde-etuuden arvo              2,2   5,0    9,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo             25,0   25,0   25,0

Hyödykejohdannaissopimukset
Käypä arvo                  0,0   -0,1   -0,5
Kohde-etuuden arvo              0,2   6,6   10,6

Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa