RAKENNEJÄRJESTELYJEN JA ARVONALENTUMISTESTAUSTEN JOHDOSTA KERTAKULUJA LÄNNEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ             PÖRSSITIEDOTE       23.12.2005 KLO 9.00

RAKENNEJÄRJESTELYJEN JA ARVONALENTUMISTESTAUSTEN JOHDOSTA KERTAKULUJA LÄNNEN
TEHTAIDEN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Lännen Tehtaiden Elintarvikeryhmään on muodostettu kaksi strategista
liiketoimintayksikköä, Apetit pakasteet ja hillot sekä Apetit kala, ja
liiketoimintayksiköiden yhteiset myynti-, markkinointi- ja controllingtoiminnot.
Samassa yhteydessä konsernin tietohallinto ja henkilöstöhallinto siirrettiin
Muista liiketoiminnoista Elintarvikeryhmään. Elintarvikeryhmän toimintoihin
aiemmin kuuluneen sokerinmyynnin hoitaa 1.1.2006 alkaen osakkuusyhtiö Sucros Oy.
Liiketoimintojen organisoinnin yhteydessä toteutettujen henkilöstöjärjestelyjen
johdosta Lännen Tehtaat kirjaa viimeiselle vuosineljännekselle noin 0,9 miljoonan
euron kertakulut. Konsernin liikevoiton arvioidaan järjestelyjen seurauksena
paranevan tulevina vuosina noin 0,7 miljoonaa euroa vuodessa.

IFRS-standardien mukaan tehtyjen arvonalentumistestausten johdosta Lännen Tehtaat
kirjaa Muissa liiketoiminnoissa viimeiselle vuosineljännekselle
arvonalentumistappioita noin 0,4 miljoonaa euroa.

Kertakuluista ja arvonalentumistappioista Elintarvikeryhmään kohdistuu noin 0,3
miljoonaa euroa ja Muihin liiketoimintoihin noin 1,0 miljoonaa euroa.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa