Sanna Väisänen Apetit-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi

Sijoittajauutinen, 28.11.2017 klo 09.00  

Sanna Väisänen (FM) on nimitetty Apetit-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi 2.1.2018 alkaen. Väisäsen vastuulle tulee Apetit-konsernin ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä sijoittajasuhteet. Hän raportoi konsernin toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle.

Väisäsellä on laaja-alainen kokemus yritysviestinnästä ja -markkinoinnista sekä talous- ja sijoittajaviestinnästä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Edellisessä tehtävässään hän on vastannut Componenta-konsernin yritysviestinnästä mukaan lukien markkinointi sekä talous- ja sijoittajaviestintä.

Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Strateginen tavoitteemme on kehittyä sidosryhmiemme silmissä kasvipohjaisen syömisen edelläkävijänä. Apetitilla on selkeä suunta ja vahva sekä vastuullinen yritystoiminnan perusta. Iloitsen Sanna Väisäsen liittyessä joukkoomme johtamaan Apetitin viestintää ja sijoittajasuhteita ja näin viemään osaltaan yhtiötä uudelle tasolle. Hänen monipuolinen ja myös vaativissa tilanteissa näytetty osaamisensa on erinomainen vahvistus uudistuvalle Apetitille. Kiitän Apetitin viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastannutta Mikko Merisaarta hänen arvokkaasta työstään ja toivotan hänelle menestystä uusiin haasteisiin.”

Apetit-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkönä vuodesta 2013 toiminut Mikko Merisaari on ilmoittanut siirtyvänsä uuden työnantajan palvelukseen. 

 

Apetit Oyj

 

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Vanhainen, p. 010 402 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi