SUOMEN REHU SUUNNITTELEE TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI VAASAN TEHTAAN SULKEMISTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ             PÖRSSITIEDOTE       24.2.2005 KLO 9.00

SUOMEN REHU SUUNNITTELEE TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI VAASAN TEHTAAN SULKEMISTA

Suomen elintarvikeketjuun on viime vuosina kohdistunut voimakkaita paineita
kustannustehokkuuden parantamiseen. Lännen Tehtaat -konsernin rehuliiketoiminta
on vastannut näihin vaatimuksiin karsimalla kustannuksia prosesseja tehostamalla
ja optimoimalla tehtaiden välistä työnjakoa. Nämä toimet ovat kuitenkin
osoittautumassa tulevaisuudessa riittämättömiksi.

Kustannustehokkuuden parantaminen ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttävät
rakenteellisia muutoksia. Tämän johdosta Suomen Rehu käynnistää YT-neuvottelut
yhtiön Vaasan rehutehtaan sulkemisesta ja sen tuotannon siirtämisestä
rehukonsernin muille tuotantolaitoksille. Neuvottelut koskevat 34 henkilöä.

Tehtaan sulkemisella tavoitellaan noin 3 miljoonan euron vuotuisia
kustannussäästöjä. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan vähitellen vuodesta
2006 alkaen. Tehtaan sulkemisella olisi negatiivinen vaikutus Lännen Tehtaat
-konsernin vuoden 2005 tulokseen. Vaasan tehtaan käyttöomaisuuden arvo Lännen
Tehtaat -konsernin taseessa 31.12.2004 oli noin 4 miljoonaa euroa.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa