SUOMEN REHUN VAASAN TEHTAAN SULKEMISESTA 3,2 MILJOONAN EURON KERTAKULU LÄNNEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ       PÖRSSITIEDOTE 15.4.2005    KLO 12.00

SUOMEN REHUN VAASAN TEHTAAN SULKEMISESTA 3,2 MILJOONAN EURON KERTAKULU LÄNNEN
TEHTAIDEN 1. VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Maaliskuun alussa aloitetut Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemista koskevat YT-
neuvottelut ovat päättyneet ja Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy
on päättänyt sulkea Vaasan rehutehtaansa vaiheittain kesään 2006 mennessä. Vaasan
rehutehtaan tuotanto siirretään rehukonsernin muille tuotantolaitoksille.

YT-neuvottelut koskivat kaikkiaan 34 henkilöä. Eläkeratkaisut ovat mahdollisia 8
henkilön kohdalla. Rehukonsernin muihin yksiköihin syntyy 10-14 uutta
työpaikkaa, joita tarjotaan ensisijaisesti Vaasan tehtaan henkilöstölle.

Tuotannon siirtotoimenpiteet tullaan suorittamaan vaiheittain siten, että
toimituskyky tullaan turvaamaan.

Tehtaan sulkemisella Suomen Rehu tavoittelee runsaan kahden miljoonan euron
vuotuista tulosparannusta. Järjestelyn tulosvaikutukset toteutuvat
täysimääräisesti vuodesta 2007 alkaen. Tehtaan sulkemispäätöksen johdosta Lännen
Tehtaiden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen tehdään yhteensä 3,2 miljoonan
euron kertaluonteiset käyttöomaisuuden alaskirjaukset ja kuluvaraukset.
Kertaerillä ei ole kassavirtavaikutusta.

Lännen Tehtaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005 julkaistaan 3.5.2005.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001,
Jukka Haikonen, puh. 010 402 7000


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa