TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     Pörssitiedote    21.2.2006 klo 8.30

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2005

TILIKAUSI 2005
 . Konsernin liikevaihto oli 433,0 (2004: 473,8) miljoonaa euroa.
 . Liiketulos oli 16,3 (11,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 14,9 (12,6)
  miljoonaa euroa.
 . Osakekohtainen tulos oli 1,81 (1,68) euroa.
 . Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,73 (0,65) euroa osakkeelta.

 . Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 433,0 (424,9) miljoonaan euroon.
 . Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli 16,3 (14,7) miljoonaa euroa ja tulos
  ennen veroja 14,9 (16,3) miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


NELJÄS VUOSINELJÄNNES
 . Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 122,5 (2004: 112,4) miljoonaa euroa.
 . Liiketulos oli 12,6 (6,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 12,8 (8,9)
  miljoonaa euroa.
 . Osakekohtainen tulos oli 1,52 (1,36) euroa.

 . Liiketulos ilman kertaeriä oli 6,2 (6,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja
  ilman kertaeriä 7,5 (8,9) miljoonaa euroa.


TILIKAUSI 2005
Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa

               Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
          1-12/2005 1-12/2004 1-12/2005 1-12/2004    1-12/2005
1-12/2004

Liikevaihto       433,0   473,8   433,0   424,9     -   48,9
Liiketulos ilman
kertaeriä        12,1   13,2   12,1   14,7      -   -1,5
Liiketulos kertaerien
jälkeen         16,3   11,4   16,3   14,7      -   -3,3
Tulos ennen veroja,
ilman kertaeriä     11,8   14,4   11,8   16,3      -   -1,9
Tulos ennen veroja,
kertaerien jälkeen    14,9   12,6   14,9   16,3      -   -3,7
Tulos verojen jälkeen  11,4   10,5   11,4   14,2      -   -3,7
Tulos/osake, euroa    1,81   1,68   1,81   2,30      -


NELJÄS VUOSINELJÄNNES
Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa

           Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot  Lopetetut
toiminnot
          10-12/2005 10-12/2004 10-12/2005 10-12/2004 10-12/2005 10-
12/2004

Liikevaihto       122,5   112,4   122,5   112,4     -    -
Liiketulos ilman
kertaeriä         6,2    6,7    6,2    6,7     -    -
Liiketulos kertaerien
jälkeen         12,6    6,7    12,6    6,7     -    -
Tulos ennen veroja,
ilman kertaeriä      7,5    8,9    7,5    8,9
Tulos ennen veroja,
kertaerien jälkeen    12,8    8,9    12,8    8,9     -    -
Tulos verojen jälkeen  10,0    8,0    10,0    8,0     -    -
Tulos/osake, euroa    1,52   1,38    1,52   1,38


Elintarvikeryhmän liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 39,0 (37,9)
miljoonaa euroa, Rehuryhmän 59,9 (53,0) miljoonaa euroa,
Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto 26,0 (25,0) miljoonaa euroa ja Muiden
toimintojen liikevaihto 1,8 (2,4) miljoonaa euroa. Rehuryhmän kasvu perustuu
yritysostoon.

Elintarvikeryhmän neljännen neljänneksen liiketulos oli ilman kertaeriä 2,8 (2,2)
miljoonaa euroa ja kertaerien jälkeen 10,1 (2,2) miljoonaa euroa. Apetit Kalan
tulos kehittyi positiivisesti vuoden loppua kohti. Yhtiön viimeisen neljänneksen
tulos oli selvästi positiivinen ja joulumyynti ylitti odotukset. Lännen Sokerin
operatiivisen toiminnan tulos oli edellisen vuoden tasoa. Apetit Pakasteet ja
hillot -liiketoiminnan tulos jäi edellisestä vuodesta.

Rehuryhmän viimeisen vuosineljänneksen tulosta heikensi raaka-ainehintojen nousu,
jota ei saatu kokonaan siirrettyä myyntihintoihin vallitsevan kireän kilpailun
takia. Mildolan positiivinen tuloskehitys jatkui myös viimeisellä
vuosineljänneksellä. Ryhmän liiketulos oli 3,6 (4,4) miljoonaa euroa.

Viljakauppaliiketoiminnan liiketulos oli vertailukauden tasoa 0,5 (0,6) miljoonaa
euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli ilman kertaeriä -0,6 (-0,6) miljoonaa
euroa ja kertaerien jälkeen -1,5 (-0,6) miljoonaa euroa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiHALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2005

Lännen Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista
elintarvikeyhtiöistä.

KONSERNIRAKENTEEN JA ORGANISAATION MUUTOKSET
Konsernin rakennetta selkeytettiin ja tulosvastuuta korostettiin vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Konsernihallinnon organisaatiota kevennettiin
voimakkaasti ja henkilöstö- sekä tietohallinto siirrettiin lähemmäksi
asiakasrajapintaa osaksi Elintarvikeryhmää. Konsernin johtoon rekrytoitiin uusia
avainhenkilöitä.

Elintarvikeryhmä organisoitiin tilikauden lopulla siten, että siihen syntyi kaksi
strategista liiketoimintayksikköä: Apetit Pakasteet ja hillot sekä Apetit Kala.
Näiden lisäksi Elintarvikeryhmässä on yhteisiä toimintoja kuten markkinointi,
myynti, controlling, tietohallinto ja henkilöstöhallinto.

Elintarvikeryhmään kuuluneen Lännen Sokerin toiminta liiketoimintayksikkönä
päättyi vuoden 2005 lopussa Sucros Oy:n irtisanottua Dansukker-
kuluttajatuotteiden myyntisopimuksen päättyväksi 31.12.2005.

Maatalousryhmän yhtiöt toimivat itsenäisinä yksikköinä omilla tuotemerkeillään.
Ryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiöt ovat Suomen Rehu Oy ja Avena
Nordic Grain Oy. Suomen Rehu Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lännen Rehu Oy, Hiven Oy,
Mildola Oy ja UAB Baltic Feed. Yhtiöitä johdetaan sisäisen hallitustyöskentelyn
kautta. Maatalousryhmässä raportoitavat segmentit ovat rehusegmentti, joka
koostuu Suomen Rehu Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, ja viljakauppasegmentti, joka
on Avena Nordic Grain Oy.

Suomen Rehu Oy osti maaliskuussa 65 % kasviöljyjä ja valkuaisrehuja valmistavan
Mildola Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen Suomen Rehu Oy omistaa 82,5 % Mildola
Oy:n osakkeista. Yhtiö on konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen 1.5.2005
lähtien. Mildola Oy:n liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiöt Anttilan
Koetila Oy ja ÖP-Trading Oy sulautettiin emoyhtiöönsä vuoden 2005 lopussa.

Lännen Tehtaat ja Raisio perustivat elokuussa tasaomisteisen yhteisyrityksen
Scandic Feedin Venäjälle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa rehujen valmistus
Luoteis-Venäjän alueella ja saavuttaa merkittävä markkinaosuus viiden vuoden
kuluessa.

Viljakauppaliiketoiminnan kehittämiseksi Baltian alueella Avena Nordic Grain Oy
perusti tytäryhtiön Liettuaan. UAB Avena Nordic Grainin toiminta käynnistyi
elokuussa.

Muut liiketoiminnot -segmenttiin kuuluvat konsernihallinto ja Harviala Oy.

Muihin liiketoimintoihin kuuluneen Lännen Plant Systemsin liiketoiminta myytiin
huhtikuun alussa. Liiketoimintakaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin
tulokseen.

LIIKEVAIHTO
Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 433,0 (473,8) miljoonaa euroa. Jatkuvien
toimintojen liikevaihto vertailuvuonna oli 424,9 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän osuus liikevaihdosta oli 35 % (31 % jatkuvista toiminnoista),
Rehuryhmän osuus 47 (46) %, Viljakauppaliiketoiminnan 17 (21) % ja Muiden
toimintojen 1 (2) %.

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 149,5 (130,6) miljoonaa euroa. Kasvu tuli
konserniin kesäkuun 2004 lopussa liitetystä Apetit Kalasta. Kalaliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi suunnitellulla tavalla. Pakasteiden vähittäiskauppamyynti
kokonaisuutena oli vertailuvuoden tasoa. Ruokapakasteiden, pizzojen ja
perunapakasteiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Vihannespakasteiden myynti laski
erityisesti omalla tuotemerkillä myydyissä tuotteissa. Myös hillojen ja
marmeladien vähittäiskauppamyynti laski. Suurkeittiö- ja teollisuusmyynti jäi
vertailukaudesta kasvaneen tuonnin johdosta. Sokerin kuluttajatuotteiden tuonti
vähittäiskauppaan Baltiasta lisääntyi, mikä vähensi Lännen Sokerin liikevaihtoa.
Hyvän marja- ja omenasadon vuoksi sokerin myynnin lasku jäi kuitenkin ennakoitua
pienemmäksi.

Rehuryhmän liikevaihto oli 205,1 (195,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
yritysoston vaikutuksesta puhdistettu liikevaihto laski noin 5 % edellisvuodesta.
Myynnin lasku oli pääosin seurausta viime vuotta alempien raaka-ainehintojen
vaikutuksesta myyntihintoihin. Mildolan liittäminen konserniin kasvatti
rehuryhmän liikevaihtoa vuonna 2005 19,5 miljoonaa euroa.

Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 86,6 (107,2) miljoonaa euroa.
Viljakaupan alkuvuoden volyymia pienensi viime vuoden kotimaan pieni sato.
Viljojen hintataso oli myös viime vuotta alempi. Vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla viljakauppa vuoden 2005 sadosta kävi suunnitelmien mukaisesti.

Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli 7,1 (8,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
väheneminen oli seurausta Lännen Plant Systems -yksikön liiketoimintojen
myynnistä huhtikuun alussa.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 99,0 (107,5) miljoonaa euroa.

TULOS
Lännen Tehtaiden jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 12,1 (14,7) miljoonaa euroa. Kertaluontoisten erien vaikutus liiketulokseen
oli +4,2 (-) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttaneisiin kertaeriin
sisältyvät rehusegmentin tulokseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatut
Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemispäätöksestä johtuvat 3,2 miljoonan euron
arvonalennuskirjaukset ja kuluvaraukset ja toisella neljänneksellä Mildola Oy:n
hankinnassa syntyneen 1,1 miljoonan euron negatiivisen liikearvon tuloutuminen.
Elintarvikeryhmässä kirjattiin vuoden viimeiselle neljännekselle
vähittäiskauppasokerin myyntisopimuksen päättämisestä nykyarvoltaan 7,6 miljoonan
euron kertatulo sekä 0,3 miljoonan euron rakennejärjestelyihin liittyvä
kuluvaraus. Muissa liiketoiminnoissa viimeisellä neljänneksellä kirjattiin 0,7
miljoonaa euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluvarauksia sekä 0,3 miljoonaa
euroa arvonalentumistappioita.

Lopetettujen toimintojen liiketappio oli vertailukaudella 3,3 miljoonaa euroa.

Elintarvikeryhmän liiketulos ilman kertaeriä oli 2,3 (4,1) miljoonaa euroa ja
kertaerien jälkeen 9,6 (4,1) miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi
sekä tavoitetasosta että vertailukaudesta lähinnä kalaliiketoiminnan alkuvuoden
heikon kannattavuuden vuoksi. Pakaste- ja hilloliiketoiminnan tulos jäi hieman
vertailuvuodesta liikevaihdon laskusta johtuen. Lännen Sokerin operatiivinen
tulos oli edellisen vuoden tasoa.

Rehuryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 (11,7) miljoonaa euroa
ja kertaerien jälkeen 9,4 (11,7) miljoonaa euroa. Mildolan liittäminen
rehuryhmään paransi ryhmän kannattavuutta merkittävästi.

Viljakauppaliiketoiminnan liiketulos oli 1,4 (2,3) miljoonaa euroa. Liikevoiton
pienentymisestä 0,4 miljoonaa euroa johtuu johdannaissopimusten käypien arvojen
tulosvaikutteisesti kirjatuista arvonmuutoksista. Raaka-ainepositioiden
suojaamiseksi otettujen johdannaissopimusten arvonmuutokset pienensivät
alkuvuoden 2005 tulosta 0,2 miljoonaa euroa ja paransivat vertailukauden 2004
tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alun jälkeen tehokkaisiin IAS 39
-standardin vaatimukset täyttäviin ostojen ja myyntien suojauksiin on alettu
soveltaa suojauslaskentaa.

Muiden toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli -3,1 (-3,4) miljoonaa euroa ja
kertaerien jälkeen -4,1 (-3,4) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta oli -0,1 (2,7) miljoonaa euroa. Lännen Tehtaiden ja Sucroksen välisen
sokerin myyntisopimuksen päättymiseen liittyvä korvaus pienensi osuutta
osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,1 miljoonalla eurolla viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Konsernin tulos ennen veroja ilman kertaeriä oli 11,8 (14,4) miljoonaa euroa ja
kertaerien jälkeen 14,9 (12,6) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 11,4 (10,5)
miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Liiketoiminnan
kassavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 17,8 (27,8) miljoonaa euroa. Ero
vertailukauteen johtuu pääosin käyttöpääomien muutoksista. Investointien
nettokassavirta oli -8,0 (-9,4) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 4,1 (3,9)
miljoonaa euroa.

Konsernilla oli korollisia velkoja tilikauden päättyessä 45,9 (46,4) miljoonaa
euroa ja likvidejä rahavaroja 11,2 (10,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat
olivat 34,7 (36,2) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 232,2 (215,4)
miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä tilikauden päättyessä oli 116,1 (106,8)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 50,0 (49,6) %. Konsernin lyhytaikaiseen
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä
emittoituna 19,0 (13,0) miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty tilikauden
aikana.
 
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 7,3 (5,4) miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,4 (2,7) miljoonaa
euroa, Rehuryhmän investoinnit 5,6 (2,1) miljoonaa euroa,
Viljakauppaliiketoiminnan 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja Muiden liiketoimintojen
0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Machinium-ryhmän investoinnit vuonna 2004 olivat
konsernista irtautumiseen mennessä 0,3 miljoonaa euroa.

Rehuryhmän investoinnit liittyivät pääosin ryhmän tuotanto- ja
logistiikkaprosessien tehostamiseen sekä Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemisesta
johtuvaan tuotantokapasiteetin nostoon rehukonsernin muilla tehtailla.

Muut konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tuottavuus- ja
korvausinvestointeja.

Yhteensä 4,4 (5,6) miljoonan euron osake- ja yritysostoista merkittävin oli
Mildola Oy:n osake-enemmistön hankinta 4,1 miljoonalla eurolla.

YHTIÖKOKOUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 päätti jakaa osinkoa 0,65
(0,65) euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että
merkittäväksi annetaan enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoista osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta korottaa
osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat 65 000 omaa
osaketta edustavat 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Liputusilmoitukset
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
ilmoittivat 18.2.2005, että yhtiöiden yhteenlaskettu osuus Lännen Tehtaat Oyj:n
äänistä ja osakepääomasta oli 17.2.2005 laskenut 4,37 %iin.

Raisio Oyj ilmoitti 14.9.2005, että sen omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 5 %:n rajan. Muutoksen jälkeen Raisio Oyj
tai mikään sen emoyhtiönä muodostamaan konserniin kuuluva yhtiö tai sen
määräysvallassa oleva säätiö ei omista Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeita.

Yhtiö sai 15.9.2005 ODIN Forvaltning AS:ltä ilmoituksen, jonka mukaan sen omistus
Lännen Tehtaat Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,18 %:iin.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 3 768 866 (1 778 558)
kappaletta, mikä oli 59,7 (28,6) % koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli
18,29 (14,50) euroa ja alin 11,71 (11,00) euroa. Kauden osakevaihto oli 54,0
(22,4) miljoonaa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 18,00 (12,05) euroa.

IFRS-RAPORTOINTI
Lännen Tehtaiden konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konserni siirtyi IFRS-
standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä
kerrottiin 27.4.2005 annetulla erillisellä pörssitiedotteella.

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikuttanut olennaisella tavalla
Lännen Tehtaiden tuloksen ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä.

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu mukaan
systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista.
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden
viimeisen neljänneksen aikana, jolloin vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat
korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen valmistuksen
kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Tästä
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen
aikana. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta
elintarvikeryhmässä sekä siihen kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.
Jossain määrin kausiluonteisuutta on myös rehuryhmässä. Apetit Kalan myynti
painottuu juhlapyhien yhteyteen. Merkittävä osa vuoden tuloksesta riippuu
joulusesongin onnistumisesta.

TUOTEKEHITYS
Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,7 (0,6) % liikevaihdosta.

Elintarvikeryhmässä tuotekehitys kohdistui pääasiassa pidemmälle jalostettujen
ruokapakasteiden ja kalajalosteiden kehittämiseen. Markkinoille tuotiin mm.
Apetit Kiusaus -tuotesarja, kesällä Grillikala -tuotesarja sekä uusia tuotteita
Quick&Tasty-mikroruokasarjaan.

Eläinten ruokintaratkaisujen tuotekehityksessä painopiste oli vuonna 2005
eläinten suolistoterveyttä ja nuorten eläinten terveyttä edistävien
ruokintaratkaisujen kehittämisessä.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konserniyhtiöt ja liiketoimintayksiköt arvioivat säännöllisesti liiketoimintaansa
liittyviä riskejä ja tarvittavien kontrollimenetelmien riittävyyttä. Näiden
strategiatyötä ja päätöksentekoa tukevien riskiarviointien tarkoituksena on
riittävien toimenpiteiden varmistaminen riskien hallitsemiseksi.

Konsernin riskiarvioinneissa ei ole tullut esiin sellaisia yksittäisiä
merkittäviä riskejä, jotka aiheuttaisivat erityistoimenpiteitä normaaliin
liiketoimintaan kuuluvien ja riskienhallintaprosessissa määriteltyjen
toimenpiteiden lisäksi.

EU:n uusi sokerijärjestelmä vaikuttaa negatiivisesti alan toimintaedellytyksiin
Suomessa. Sucros Oy on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut Salon tehtaan
sulkemisesta. Säkylän tehtaan toimintaa on tarkoitus jatkaa toistaiseksi.
Sokeriuudistus ja siitä seuraavat muutokset pienentävät tulevina vuosina Lännen
Tehtaiden Sucros Oy:ltä saamia osinkoja ja tuloslaskelmaan kirjattavaa tulo-
osuutta.

Lännen Tehtaat Oyj omistaa Suomessa sokeriteollisuutta harjoittavan Sucros Oy:n
osakkeista 20 %. Yhtiöllä on juurikassokeritehtaat Salossa ja Säkylässä,
nestesokeritehdas Jokioisilla ja raaka-sokeria puhdistava tehdas Kantvikissa.

YMPÄRISTÖVASTUU
Lännen Tehtaiden toimintaa ohjaavat jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen
periaatteet. Yhtiö toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon sekä
yhteiskunnan että ympäröivän luonnon vaatimukset.

Lännen Tehtaiden johto on toimintapolitiikassaan asettanut yhtiölle
ympäristöpäämäärät.

Yhtiön tiedossa ei ole tilinpäätöshetkellä merkittäviä yksittäisiä
ympäristöön liittyviä riskejä.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 16.6.2005 pitämässään kokouksessa
hallituksen jäseniksi Tom von Weymarnin, Hannu Simulan, Harri Eelan, Aappo
Kontun, Matti Lappalaisen ja Soili Suonojan. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula. Lännen Tehtaat
Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 31.10.2005 pitämässään kokouksessa yhtiön
hallituksen jäseneksi vuorineuvos Simo Palokankaan 1.4.2006 lähtien. 
 
Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtajana toimi Erkki Lepistö 31.8.2005 saakka.
Lännen Tehtaat Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty kauppatieteiden
maisteri Matti Karppinen aloitti toimessaan 1.9.2005.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Tom Liljeström ja varapuheenjohtajana
Juha Nevavuori.

Konsernin palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 1 033 (1 072). Vuoden lopussa
henkilömäärä oli 1 115 (1 077). Henkilömäärä kasvoi 38:lla, kun Mildola Oy
liitettiin toukokuun alussa konserniin. Lännen Plant Systemsin myynti vähensi
lukumäärää 24 henkilöllä.


OSINKOESITYS

Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on
omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus.
Osingonjakopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 % emoyhtiön
omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että osinkona tilivuodelta 2005 maksetaan 0,73 (0,65) euroa osakkeelta eli 40
(39) % osakekohtaisesta tuloksesta.


ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT
Lännen Tehtaiden ja Sucros Oy:n välisen myyntisopimuksen päättyminen 31.12.2005
pienentää Elintarvikeryhmän liikevaihtoa ja tulosta. Sokerimyynnin pois jäämisen
vaikutus Elintarvikeryhmän liikevaihtoon on noin -45 miljoonaa euroa ja
liiketulokseen noin -2 miljoonaa euroa. Pakasteiden myynnin arvioidaan
noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Pidemmälle jalostettujen
ruokapakasteiden myynnin ennustetaan kasvavan yleistä markkinakehitystä
ripeämmin. Apetit Kalan myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan teollisesti pakatun
kalan osuuden kasvaessa kaupassa myytävästä kalasta. Apetit Kalan tuloksen
arvioidaan nousevan selvästi positiiviseksi vuoden 2006 aikana. Apetit Kalan
tulosparannuksen ja kiinteiden kulujen leikkausohjelman johdosta
Elintarvikeryhmän liikevoiton arvioidaan nousevan sokeriliiketoiminnan
tulosvaikutuksista puhdistettua vuoden 2005 tulosta paremmaksi.

Rehuliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman myyntihintojen nousun
ja volyymin kasvun seurauksena. Mildolan koko vuoden liikevaihdon tuleminen
konserniin kasvattaa koko vuoden liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa.
Vaasan rehutehtaan sulkeminen ja tuotannon siirtäminen muille rehukonsernin
tehtaille tapahtuu asteittain kesän aikana. Tuotannon siirtäminen edellyttää
kapasiteetin kasvattamista rehukonsernin muilla tehtailla. Kotimaassa
investoinnit ovat parhaillaan käynnissä. Tehtaan laajentamis- ja
uudistamisinvestoinnit ovat käynnistymässä myös Baltic Feedin tehtaalla
Latviassa. Vaasan tehtaan sulkemisella tavoitellaan runsaan 2 miljoonan euron
säästöjä, jotka täysimääräisenä toteutuvat vuonna 2007. Rehuliiketoiminnan
liikevoiton odotetaan vuoden alussa toteutettujen kustannusleikkausten jälkeen
olevan vuoden 2005 kertaeristä puhdistettua liiketulosta paremman, vaikka
kasviöljyliiketoiminnan liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2005 ennätyksellistä
tulosta pienemmäksi.

Viljakaupan liikevaihdon arvioidaan nousevan viime syksyn hyvästä sadosta johtuen
yli 100 miljoonan euron. Tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2005 tasoa.

Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman vuotta 2005 pienemmäksi.
Koko vuoden liikevoiton arvioidaan nousevan kalaliiketoiminnan tulosparannuksen,
tuottavuustoimenpiteiden ja kustannusten karsintaohjelman ansiosta jonkin verran
vuoden 2005 kertaeristä puhdistettua liiketulosta paremmaksi.
Kustannuskarsintaohjelman tulosvaikutus koko vuoden aikana on +2,5-3,0 miljoonaa
euroa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto on vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen tasoa. Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos on
tappiollinen kuten vertailukaudella.

IFRS:ään siirtymisen johdosta konsernin tuloksen kertyminen painottuu
loppuvuoteen.

Lännen Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista
elintarvikeyhtiöistä. Painopiste on yhtiön elintarvikeliiketoimintojen
kehittämisessä. Toimenpiteet konsernin elintarvikeliiketoimintojen
kasvattamiseksi on käynnistetty syksyllä. Tavoitteena on merkittävä toiminnan
kasvattaminen kotimaassa ja pohjoisen Itämeren alueella vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Maatalousryhmän liiketoimintojen kehittäminen jatkuu ryhmän kasvualueen ollessa
Baltian maissa ja Venäjällä.

Konsernin kustannustehokkuutta parannetaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
toteutettavan toimenpideohjlmena avulla. Tuottavuutta kehitetään mm.
selvittämällä Elintarvikeryhmän Turun tehtaan tuotannon mahdollista siirtämistä
Säkylän tehtaalle.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                 10-12/  10-12/ 1-12/  1-12/
                 2005   2004  2005  2004
                 3 kk   3 kk  12 kk  12 kk

Liikevaihto           122,5  112,4  433,0  473,8

Liiketoiminnan muut tuotot     8,2   0,3  10,9   4,1
Liiketoiminnan kulut      -115,6  -104,1 -416,3 -457,8
Poistot              -2,1   -2,1  -8,3  -8,7
Arvonalentumiset         -0,3    -  -3,0    -

Liiketulos            12,6   6,7  16,3  11,4

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,4   -0,2  -1,2  -1,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,6   2,4  -0,1   2,7

Tulos ennen veroja        12,8   8,9  14,9  12,6

Tuloverot             -2,8   -0,9  -3,5  -2,1

Kauden tulos           10,0   8,0  11,4  10,5

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille     9,6   8,5  11,4  10,4
  Vähemmistölle         0,4  -0,4   0,0   0,1

Tulos/osake, euroa        1,52  1,38  1,81  1,68
Tulos/osake, laimennettu, euroa  1,52  1,38  1,81  1,68


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT
milj. euroa
                 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004
                 3 kk  3 kk  12 kk  12 kk

Liikevaihto           122,5  112,4  433,0  424,9

Liiketoiminnan muut tuotot     8,2   0,4  10,9   2,9
Liiketoiminnan kulut      -115,6 -104,1 -416,3 -405,0
Poistot              -2,1  -2,1  -8,3  -8,1
Arvonalentumiset         -0,3    -  -3,0    -

Liiketulos            12,6   6,7  16,3  14,7

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,4  -0,2  -1,2  -1,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,6   2,4  -0,1   2,7

Tulos ennen veroja        12,8   8,9  14,9  16,3

Tuloverot             -2,8  -0,9  -3,5  -2,1
Kauden tulos           10,0   8,0  11,4  14,2

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille     9,6   8,5  11,4  14,1
  Vähemmistölle         0,4  -0,4   0,0   0,1

Tulos/osake, euroa        1,52  1,36  1,81  2,30
Tulos/osake, laimennettu, euroa  1,52  1,36  1,81  2,30


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT
milj. euroa
                 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004
                 3 kk  3 kk  12 kk  12 kk

Liikevaihto             -    -    -  48,9

Liiketoiminnan muut tuotot      -    -    -   1,2
Liiketoiminnan kulut         -    -    -  -52,8
Poistot ja arvonalentumiset     -    -    -  -0,6

Liiketulos              -    -    -  -3,3

Rahoitustuotot ja -kulut       -    -    -  -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta              -    -    -    -

Tulos ennen veroja          -    -    -  -3,7

Tuloverot              -    -    -    -

Kauden tulos             -    -    -  -3,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille      -    -   -   -3,7
  Vähemmistölle          -    -   -     -


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                 2005  2004  2005   2004
                 3 kk  3 kk  12 kk  12 kk

Elintarvike            39,0  37,9  149,4  130,6
Rehu               59,9  53,0  205,1  195,0
Viljakauppa            26,0  25,0  86,6  107,2
Muut toiminnot           1,8   2,4   7,1   8,8
Segmenttien välinen myynti    -4,2  -5,9  -15,3  -16,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä   122,5  112,4  433,0  424,9
Lopetetut toiminnot         -    -    -   48,9
Yhteensä             122,5  112,4  433,0  473,8LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                 2005  2004  2005   2004
                 3 kk  3 kk  12 kk  12 kk

Elintarvike            10,1   2,2   9,6   4,1
Rehu                3,6   4,4   9,4   11,7
Viljakauppa            0,5   0,6   1,4   2,3
Muut toiminnot          -1,5  -0,6  -4,1   -3,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä    12,6   6,7  16,3   14,7
Lopetetut toiminnot         -    -   -    -3,3
Yhteensä             12,6   6,7  16,3   11,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
milj, euroa
                 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                 2005  2004  2005   2004
                 3 kk  3 kk  12 kk  12 kk

Suomi              105,2  100,1  382,8  383,2
Muut EU-maat           13,5   7,1  34,2   59,6
Muut maat             3,8   5,2  16,0   31,0
Yhteensä             122,5  112,4  433,0  473,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa
              31.12.2005   31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet      72,2      70,0
Liikearvo             17,4      17,4
Muut aineettomat hyödykkeet    1,7       2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä    21,3      22,3
Myytävissä olevat sijoitukset   3,2       3,7
Saamiset              6,9       0,3
Laskennalliset verosaamiset    1,3       2,2
                 123,9      118,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          54,5      49,5
Saamiset             42,5      37,2
Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat   -       0,5
Rahavarat             11,2       9,7
                 108,2      96,9

Varat yhteensä          232,2      215,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma            112,4      104,3

Vähemmistön osuus         3,7       2,5

Oma pääoma yhteensä       116,1      106,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    16,0      23,1
Laskennalliset verovelat      7,4       7,5
Pitkäaikaiset varaukset      0,9       1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä   24,3      31,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat      60,9      52,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    29,9      23,3
Lyhytaikaiset varaukset      0,9       1,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   91,7      77,0

Velat yhteensä          116,1      108,6

Omat pääoma ja velat yhteensä  232,2      215,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
               1-12/2005    1-12/2004
                 12 kk      12 kk

Liiketoiminnan rahavirta     17,8      27,8
Investointien rahavirta      -8,0      -9,4
Rahoituksen rahavirta
  Vieraan pääoman muutos    -4,5      -17,1
  Maksetut osingot       -4,1      -3,9
Rahavarojen muutos         1,0      -2,8

Rahavarat kauden alussa      10,2      13,0
Rahavarat kauden lopussa     11,2      10,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto

C = Arvonmuutosrahasto

D = Muut rahastot

E = Omat osakkeet

F = Muuntoerot

G = Kertyneet voittovarat
H = Pääomalainat

I = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

J = Vähemmistön osuus

K = Oma pääoma yhteensä


          A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
Oma pääoma
31.12.2003, FAS  12,2 21,4     7,3  0,8 -0,5 52,1  1,7 95,1  4,9 100,0

IFRS:n käyttöön-
oton vaikutus         0,9     -0,8  -  2,1 -1,7  0,6 -0,6   -
Oma pääoma
1.1.2004, IFRS  12,2 21,4  0,9  7,3  -  -0,5 54,2  -  95,7  4,3  100,0

Myytävissä olevat
sijoitukset:
  voitot/tappiot
  käypään arvoon
  arvostuksesta        0,4                 0,4      0,4
  tuloslaskelmaan
  siirretty määrä      -0,2                -0,2     -0,2
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot          -
Muuntoerot                    0,2        0,2     0,2
Osingonjako                      -3,9    -3,9     -3,9
Suunn. osakeanti  0,4  1,9                    2,3     2,3
Muutokset vähemm.
osuudessa                       -0,4    -0,4 -1,8  -2,2
Katsauskauden tulos                  10,4    10,4  0,1  10,5
Oma pääoma
31.12.2004, IFRS  12,6 23,4 1,1  7,3  - -0,3  60,2  -  104,3  2,5 106,8
Oma pääoma
1.1.2005, IFRS   12,6 23,4 1,1  7,3  - -0,3  60,2  -  104,3  2,5 106,8

Myytävissä olevat
sijoitukset:
  voitot/tappiot
  käypään arvoon
  arvostuksesta        0,4                 0,4     0,4
Rahavirran suojaukset:
  omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos        0,3                 -
-
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot             -0,0
Muuntoerot                   0,1       0,1  0,1
Osingonjako                     -4,1   -4,1 -0,1    -4,2
Muutokset vähemm.
osuudessa                             -  1,2    1,2
Muut muutokset           -               -
-
Katsauskauden tulos                 11,4   11,4  0,0    11,4

Oma pääoma
31.12.2005, IFRS  12,6 23,4  1,8  7,3  - -0,2 67,5 - 112,4  3,7   116,1


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN OMA PÄÄOMA JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OMA
PÄÄOMA 31.12.2004 / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Oma pääoma 31.12.2004 (FAS)           97,5
+ vähemmistön osuus (IAS 1, esittämistapaero)  1,6
IFRS 3 Liikearvot                3,4
IAS 2 Vaihto-omaisuus              3,5
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset        1,6
IAS 12 Laskennalliset verovelat         -3,4
IAS 16 Aineelliset hyödykkeet          0,4
IAS 19 Eläkevelka                -0,1
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset         2,2
IAS 32 Omat osakkeet              -0,8
IAS 39 Pörssinoteeratut osakkeet         1,4
IAS 39 Johdannaiset               -0,5
Oma pääoma 31.12.2004 (IFRS)          106,8


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN TULOS JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TULOS /
TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Tilikauden 1.1.-31.12.2004 tulos (FAS)      6,0
+ vähemmistön osuus (IAS 1, esittämistapaero)  0,2
IFRS 3 Liikearvopoistojen peruutus        3,2
IAS 2 Vaihto-omaisuus             -0,3
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset       -0,5
IAS 12 Laskennalliset verovelat         -0,2
IAS 17 Rahoitusleasing              1,0
IAS 19 Eläkevelka                0,6
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset         0,3
IAS 39 Johdannaiset               0,2
Tilikauden 1.1.-31.12.2004 tulos (IFRS)     10,5


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
              31.12.2005    31.12.2004

Oma pääoma/osake, euroa    18,56      17,08
Omavaraisuusaste, %       50,0 %      49,6 %
Oman pääoman tuotto, %     10,2 %      10,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  10,8 %      8,7 %
Investoinnit, milj. euroa    11,7       11,2
Henkilöstö keskimäärin,
jatkuvat toiminnot       1033       890
Henkilöstö keskimäärin,
lopetetut toiminnot        -       182
Osakkeita keskimäärin, 1 000  6 253      6 161


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
milj. euroa
              31.12.2005   31.12.2004

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset      40,7      34,9
Yrityskiinnitykset        51,4      51,4
Pantatut osakkeet         3,6      3,6

Muut annetut vakuudet omista sitoumuksista:
Kiinteistökiinnitykset       0,1      0,1
Pantit               0,0      0,0

Leasing-vastuut          1,3      0,9

Ei purettavissa olevat muut vuokra-
sopimukset, vähimmäisvuokravastuut 2,1      1,9

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset      0,1      0,2

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:
Takaukset              -      0,1
Takaisinostositoumukset      0,1      0,1

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu          -       2,5


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset     1,5      3,3
Hyödykejohdannaiset        5,0      5,9
Korkojohdannaiset         25,0      25,0

Tilaa