Välimiesoikeus on hylännyt sekä Apetit Oyj:n esittämät kanteet Nordic Sugaria vastaan että Nordic Sugarin vastakanteen osapuolten välisessä osakassopimusriidassa

Välimiesoikeus hylkäsi Apetit Oyj:n kanteet Nordic Sugarin väitettyjä osakassopimisrikkomuksia koskien. Edelleen välimiesoikeus hylkäsi Nordic Sugarin vastakanteen Apetit Oyj:ta kohtaan väitetystä osakassopimuksen vastaisesta toiminnasta Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä. 

Välimiesoikeuden päätöksen mukaan kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen maksamaan vastapuolelle sopimussakkoa. Välimiesoikeus määräsi Apetit Oyj:n maksamaan osan välimiesoikeuden palkkioista sekä korvaamaan Nordic Sugarille osan sen oikeudenkäyntikuluista. Yhteensä näiden kuluvaikutus Apetit Oyj:lle on noin 2,4 miljoonaa euroa. Apetit Oyj kirjaa sille maksettaviksi määrätyt kulut ja korvaukset negatiivisena kertaeränä kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen Muut toiminnot –segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin. Omat asiamieskulunsa Apetit Oyj on kirjannut jo prosessin kuluessa kertaerinä Muut toiminnot –segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin vuosille 2012–2014. 

Apetit Oyj ja Nordic Sugar Oy omistavat yhdessä sokeria Suomessa jalostavan ja markkinoivan Sucros Oy:n. Enemmistöomistaja Nordic Sugar Oy omistaa 80 prosenttia osakkeista ja Apetit Oyj 20 prosenttia. Apetit Oyj:llä on yhtiössä osakassopimuksen nojalla erityinen vähemmistönsuoja. 

Nyt päättynyt välimiesoikeusprosessi käynnistyi lokakuussa 2011, kun Apetit Oyj päätti viedä osakassopimusta koskevan erimielisyyden välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Apetitin näkemyksen mukaan enemmistöomistaja Nordic Sugar oli toistuvasti päätöksenteollaan ja toiminnallaan loukannut sen vähemmistöoikeuksia Sucros Oy:ssä. Koska enemmistöomistaja ei reklamoinnista huolimatta korjannut toimintatapojaan, nosti Apetit Oyj välimiesoikeudessa kolme kannetta Nordic Sugaria vastaan. Välimiesmenettelyn aikana Nordic Sugar esitti vastakanteen koskien väitettyä osakassopimuksen rikkomista Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä. 

 

APETIT OYJ


Veijo Meriläinen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Veijo Meriläinen, puh. 010 402 00

 

JAKELU


Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.apetitgroup.fi

Tilaa