YHTIÖKOKOUSKUTSU

LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSI-ILMOITUS     5.3.2004

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2004 alkaen klo
14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n
henkilöstöravintolassa.
         
Kokouksessa käsitellään:
    
1.Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
 käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
 valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
 useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
 yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
 vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
 osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.222.514,00 eurolla tai
 tätä pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi
 enintään 611.257 yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.
 Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
 osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, päättää
 merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä
 ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
 yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
      
3.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
 valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
 kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
 valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
 järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan
 luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
 tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä
 tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
 tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa
 myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka
 määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
 kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
 rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
 merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
 hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
 päätöksestä lukien.
      
 Osingonmaksu

 Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
 2003 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Osinko
 maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
 29.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään
 yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
 5.4.2004.
      
 Osallistuminen yhtiökokoukseen
      
 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
 12.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
 Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
      
 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla,
 joka on ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
 osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
 muu selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty
 arvo-osuustilille.
      
 Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
 ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.3.2004 klo 16.00 mennessä
 joko kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801
 Säkylä, faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon
 (02) 8397 4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
 arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
 ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
 toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
 päättymistä.
      
 Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
 asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
 pääkonttorissa, Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä.
 Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka
 sitä pyytää.
    
 
 Säkylässä, maaliskuun 1. päivänä 2004
    
 LÄNNEN TEHTAAT OYJ
 HallintoneuvostoTilaa