Arcada panostaa ammattilaisvalmentajien korkeakoulukoulutukseen

Lehdistötiedote 21.11.2016

Ammattikorkeakoulu Arcada vastaa ammattilaisvalmentajien tarpeeseen Suomessa ja tarjoaa valmentajaopinnot uutena profiloitumisvaihtoehtona liikunnanohjaaja-koulutuksessa yhteistyössä mm. lajiliittojen kanssa. Opiskelijat valmistautuvat sekä kotimaiseen että kansainväliseen ammattilaisvalmentajauraan.

Valmentajaprofiilin valinneet opiskelijat kehittävät koulutuksen aikana valmentajaosaamistaan valitussa urheilulajissa. He panostavat urheilupedagogiikkaan, didaktiikkaan, valmennukseen, valmennusfilosofiaan, urheilupsykologiaan sekä urheilusuoritusten ja suorituskyvyn analysointiin. Profiilin laajuus on 80 opintopistettä liikunnanohjaajan koulutuksesta (210 opintopistettä).

– Panostamme siihen, että opiskelijat ymmärtävät dialogin ja vuorovaikutuksen tärkeyden valmentajan työssä ja opetamme heidät kannustamaan valmennettavat yhä parempiin urheilusuorituksiin, kertoo lehtori, LitM Topi Taskinen. Taskinen, jolla on laaja tausta huippu-urheilussa sekä voimistelijana että valmentajana, vastaa valmentajaprofiilin kehityksestä Arcadassa.

Arcada tulee tekemään läheistä yhteistyötä liikunnanohjaajakoulutuksessa ja valmentajaprofiilin osalta mm. seuraavien tahojen kanssa: Finlandssvensk Idrott, URHEA, lajiliitot ja urheiluseurat.

– Yhteistyömahdollisuudet ovat herättäneet laajaa kiinnostusta alalla. Myös opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita tästä uudesta mahdollisuudesta, toteaa Taskinen. Suomessa on tarve korkeakoulutetuista valmentajista ja Arcadasta valmistuneilla valmentajilla tulee olemaan monipuolisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla valmentajauran lisäksi.

Liikunnanohjaajien kysyntä yhteiskunnassa tulee lisääntymään. Arcadassa liikunnanohjaajakoulutuksessa voi valita kahdesta profiloitumisvaihtoehdoista: valmentaja- tai terveydenedistämisprofiilin.

– Korkeakoulutetuilla liikunnanohjaajilla on monta mahdollisuutta työmarkkinoilla ja uravaihtoehdot laajenevat tulevaisuudessa. Terveyden, tuottavuuden ja kannattavuuden yhteys tullaan huomioimaan laajemmin työelämässä jatkossa ja sen takia yritykset tulevat palkkaamaan liikunnanohjaajia enenevässä määrin HR-osastoihin, toteaa koulutusvastaava lehtori, LitM Riitta Vienola. Vienola vastaa Arcadassa liikunnanohjaajakoulutuksesta.

ARCADA COMMUNICATIONS

Lisätietoja:

Koulutusvastaava lehtori, LitM, Riitta Vienola, 0207 699 560

Lehtori, LitM, Topi Taskinen, 0207 699 403

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, 040 5151 537, gunilla.sjoberg@arcada.fi

 

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Yrityksestä

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu. Tarjoamme korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 700 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.