Arcada valittiin toistamiseen Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi

Lehdistötiedote 27.11.2017

Vuosittaisessa Suomen ammattikorkeakoulujen vertailussa ammattikorkeakoulu Arcada sijoittuu ensimmäiseksi jo toisena vuotena peräkkäin. Ammattikorkeakoulu Metropolian vuosittaisessa vertailussa otetaan huomioon tekijöitä niin koulutuksen kuin tutkimusten kohdalla ja se perustuu rahoitusindikaattoreihin joita Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut.

Joka vuosi tarkistetaan kuinka hyvin ammattikorkeakoulut Suomessa suoriutuvat ministeriön asettaman rahoitusmallin tekijöiden saavuttamisessa. Viimeisin raportti "Mittaritulokset 2016: Analyysi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarien kehityksestä 2016" toteaa, että Arcada tuottaa parhaat tulokset maassa kokoonsa nähden.
- Ero korkeakoulujen välillä on vähentynyt ja on entistä haastavampaa pysyä etusijalla. Tätä todeten olen todella ylpeä, että me Arcadalla olemme onnistuneet pysymään kärkisijalla toistamiseen, sanoo rehtori Henrik Wolff ja kertoo että kunniamaininta on tunnustus määrätietoisesta työstä ja että tulos kertoo, että Arcadan valitsemat kehitysalueet ovat olleet oikeat.

Ammattikorkeakoulujen vertailu perustuu muun muassa tutkintojen määrään, opintopisteisiin, avoimeen ammattikorkeakoulukoulutukseen, kansainväliseen liikkuvuuteen, työllisyysasteeseen, julkaistujen tutkimusten määrään ja ulkoiseen tutkimusrahoitukseen.
- Pysyäkseen kärjessä korkeakouluissa on oltava merkittävä ja vahva tutkimustoiminta. Julkaisumme ja ulkoinen tutkimustoimintamme ovat keskeisiä kärkipaikan saavuttamisessa.
Myös Arcadan Avoin ammattikorkeakoulu suoriutuu vertailussa selvästi keskivertoa paremmin, Wolff toteaa.

Tulos on myös merkityksellinen siten, että valtion ammattikorkeakoulujen rahoitus on yhä enemmän kiinni tuloksista.
- Huipulle sijoittuminen lisää ammattikorkeakoulun mainetta ja vetovoimaa niin Suomessa kuin ulkomailla. Kunniamaininta lisää myös työmotivaatiota, sekä henkilökunnalle että opiskelijoille, sillä kaikki ovat olleet tärkeä osa saavutusta.

Erot korkeakoulujen välillä pienenevät. Ollakseen edelläkävijä myös tulevaisuudessa tämä vaatii Wolffin mukaan hyvän työilmapiirin, tulosorientoitua johtamista ja selkeitä tavoitteita, sekä määrätietoista osallistumista henkilökunnalta ja opiskelijoilta. 


Vaikka Arcada sijoittuu huipulle Wolff näkee mahdollisuuksia kehittyä, muun muassa korkeampien ammattikorkeakoulututkintojen määrässä ja vähintään 55 opintopistettä per lukuvuosi suorittaneiden oppilaiden kohdalla.

Lisätietoja
Henrik Wolff
Rehtori
+358 50 649 36
henrik.wolff@arcada.fi

Gunilla Sjöberg
Viestintäpäällikkö
+358 (0)207 699 675
gunilla.sjoberg@arcada.fi

 

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu. Tarjoamme korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 700 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.

Yrityksestä

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu. Tarjoamme korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 700 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.

Tilaa

Multimedia

Multimedia