Hypevaiheesta toipuvan lohkoketjuteknologian lupaus vielä lunastamatta

LEHDISTÖTIEDOTE 9.3.2017

Lohkoketjuteknologiasta on tullut parin viimeksi kuluneen vuoden aikana merkittävä teknologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen lupaus. Suurimmat panostukset sen kehittämiseen ja sovellusten luomiseen on tehty finanssisektorilla. Pyrkimykset hyödyntää lohkoketjuteknologiaa ulottuvat kuitenkin kauas muuallekin yhteiskuntaan.

Ammattikorkeakoulu Arcadassa valmistuneessa tutkimukessa on esitelty lohkoketjuteknologiaa sekä tarkasteltu sen käyttökohteita.

Ideoita ja suunitelmia lohkoketjuteknologian soveltamisalueista on tuotettu runsaasti eri puolella maailmaa. Finanssisektorilla pankkien ohella vakuutusala etsii omia ratkaisujaan hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Sovelluksia kehitetään myös mm. terveydenhuollon, koulutuksen, energiantuotannon- ja kaupan, tekijänoikeuksien, asiakashallinnan, asioiden internetin, logistiikan, media-alan ja jakamistalouden tarpeisiin.

Raportissa on käsitelty kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvinä tekijöinä  mm. patentointia, standardointia, regulaatiota ja valtioiden politiikkatoimenpiteitä.

Tutkimuksen havaintoina ja tuloksina päädytään siihen, että lohkoketjuteknologia on suuri lupaus, joka erityisesti vuoden 2016 aikana näkyi mm. mediakiinnostuksen huikeana kasvuna.  Tämä johti tulkintoihin, joiden mukaan elettiin hypevaihetta. Hypevaiheelle pohjaa antoi sovellusideoiden ja -suunnitelmien pulppuaminen erilaisista konteksteista. Lohkoketjuteknologia alkoi olla käyttökelpoinen ratkaisu erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Siitä oli tullut tarina. Eikä siis ihme, että kriittisemmät äänet peräänkuuluttivat reaalimaailman sovelluksia hypen keskeltä.

Useimmat asiantuntija-arviot lohkoketjuteknologian sovellusten läpimurrosta ulottuvat viidestä kymmeneen vuoteen, on mielenkiintoista, nähdäänkö sovelluksia laajemmassa käytössä jo vuonna 2017, mitä on ennakoitu joissain viimeaikaisissa tulevaisuuskatsauksissa.

Eräänä perustavanlaatuisena tuloksena laajasta media-aineistoanalyysistä voidaan vetää se johtopäätös, että lohkoketjuteknologian lupaus on vielä lunastamatta. Teknologian läpimurto ja käyttöönotto antavat odottaa itseään, eikä käyttöönoton taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia kyetä arvioimaan kuin spekuloiden.

Linkki: Lohkoketjuteknologian lupaus 

Lisätietoja:
Tutkija Petri Honkanen, 041593420, petri.honkanen@arcada.fi

Tutkija Mats Nylund, 0207 699 441, mats.nylund@arcada.fi
Tutkija Magnus Westerlund, 0207 699 540, magnus.westerlund@arcada.fi

Lähettäjä:
Tiedottaja Johanna Modig-Gräsbeck, 040 8288081, johanna.modig-grasbeck@arcada.fi

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu. Tarjoamme korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 700 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.