ASPO JA RAUTARUUKKI SOPIMUKSEEN RAAKA-AINEIDEN MERIKULJETUKSISTA

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2003 klo 9.00 1(2) ASPO JA RAUTARUUKKI SOPIMUKSEEN RAAKA-AINEIDEN MERIKULJETUKSISTA Aspo-konserniin kuuluva ESL Shipping Oy ja Rautaruukki-konserniin kuuluva Oy JIT-Trans Ltd ovat tehneet aiesopimuksen Rautaruukki- konsernin raaka-aineiden merikuljetuksista Itämerellä vuoden 2004 alusta alkaen. Vuoden loppuun mennessä solmittava rahtaussopimus kattaa seitsemän vuotta ja sen vuotuinen arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan JIT-Transin kuljetuskalusto, joka käsittää viisi 13.500 tonnin proomua sekä kaksi puskijaa, siirtyy ESL Shippingille. Vuosittain kuljetettavat raaka-aineet käsittävät yhteensä noin 5 miljoonaa tonnia rautarikastetta ja -pellettejä, kalkkikiveä sekä kivihiiltä. Puskuproomulaivaston miehistö ja maahenkilöstö siirtyvät ESL Shippingin palvelukseen. "Tämä sopimus tukee Aspon Shipping-toimialalle asetettuja strate-gisia tavoitteita. Toiminta kasvaa Itämeren alueella ja liike-toiminnan riippuvuus kivihiilestä, jonka kuljetusmäärät vaihtele-vat voimakkasti, pienenee. Yhdistetty laivasto pystyy tehokkaammin palvelemaan sekä Rautaruukki-konsernia että ESL Shippingin muita asiakkaita", toteaa Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg. "Pyrimme toiminnan tehostamiseen sekä säästöihin syventämällä yhteistyötä tärkeiden raaka-aineidemme merikuljetuksissa", toteaa Rautaruukin varatoimitusjohtaja Sakari Tamminen. Aspo konserniin kuuluva ESL Shipping harjoittaa kuivien raaka-aineiden kuljetustoimintaa pääasiassa Itämeren alueella. Yhtiön kuljettamat raaka- ainemäärät nousivat vuonna 2002 noin 7,4 miljoo-naan tonniin ja sen liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa. Varus-tamon laivastoon kuuluu kuusi kuivalastialusta ja kaksi pusku-proomua. Henkilöstön kokonaismäärä ennen nyt solmittua kauppaa on 226 henkilöä. ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Lisätiedot: tj Gustav Nyberg, Aspo Oyj, puh. 040 503 6420 tj Eerik Yrjölä, ESL Shipping Oy, puh. 040 848 9099 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 2(2) Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liike-toiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasian-tuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2002 oli 138,9 milj. euroa. Siitä noin 41 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, noin 31 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin 28 % Aspo Systemsin liikevaihdosta. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00020/wkr0002.pdf

Tilaa