Oikaisulautakunnan Päätökset Aspon Vuoden 1994 Verotuksesta

OIKAISULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET ASPON VUODEN 1994 VEROTUKSESTA Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunta on käsitellyt Aspon ja veroasiamiehen muutosvaatimukset Aspon vuoden 1994 uudelleen toimitettuun verotukseen ja hyväksynyt Aspon oikaisuvaatimukset. Oikaisulautakunta on kumonnut veroviraston päätöksen lisätä Polttoaine Osuuskunnan tuloon 73 miljoonaa markkaa peiteltynä osingonjakona ja Aspon tuloon samansuuruisen peitellyn osingon. Aspolle vuonna 2001 maksuun pantu vero palautetaan korkoineen. Palautettava summa on yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa. Valitusprosessi sai alkunsa vuonna 1996, kun Helsingin veroasia-mies haki muutosta Aspon vuoden 1994 verotukseen. Muutoksenhaku koski Aspo- konsernin rakennemuutokseen liittyvissä fuusioissa ja vaihdoissa käytettyjä vastikkeiden arvoja. Yhtiö on aiemmin tiedottanut asiasta pörssitiedotteilla 30.8.1996, 27.6.1997, 25.8.1997, 23.12.1999, 25.4.2001 ja 9.7.2001. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Gustav Nyberg, (09) 7595 256, 040 503 6420 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00440/wkr0002.pdf

Tilaa