Atea allekirjoitti elektroniikan raaka-aineiden vastuullisen hankinnan aloitteen

Lehdistötiedote 29.11.2016

Atea on ensimmäisten joukossa allekirjoittanut Electronic Industry Citizenship Coalitionin (EICC) uuden aloitteen elektroniikkateollisuuden raaka-aineiden vastuullisesta hankinnasta (Responsible Raw Materials Initiative). EICC on maailmanlaajuinen elektroniikkateollisuuden yhteenliittymä, joka toimii alan hankintaketjujen vastuullisuuden ja työolojen edistämiseksi.

Aloitteen tarkoitus on parantaa ja laajentaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotettujen metallien saatavuutta samalla kun se vahvistaa olemassa olevia alkuperä- ja toimittajakontrollin keinoja. Atea yhdessä muiden aloitteen allekirjoittajien kanssa pyrkii levittämään tietämystä elektroniikkateollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden louhinnan ja jalostuksen keskeisistä sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä lievittämään niitä.

Raaka-aineiden vastuullisen hankinnan aloite on merkittävä askel Atean yhteiskuntavastuutyössä, koska siinä painopiste siirtyy seuranta- ja selvitystyöstä ehkäisevään ja edistävään toimintaan, sanoo Atean yhteiskuntavastuusta vastaava Seppo Jalkanen.

Osa elektroniikkalaitteiden valmistuksessa välttämättömistä metalleista, tantaali, tina, volframi ja kulta, ovat niin kutsuttuja konfliktimineraaleja. Konfliktimineraaleiksi kutsutaan mineraaleja, jotka ovat peräisin konfliktialueilta kuten Kongon demokraattisen tasavallan alueelta ja joiden tuotannosta ja kaupasta saaduilla varoilla rahoitetaan alueilla käynnissä olevia konflikteja. Useat alan yritykset ovatkin jo kiinnittäneet huomiota konfliktimineraalien alkuperän selvittämiseen. Tarvitaan kuitenkin vielä työtä, jotta vastuullisesti tuotettujen mineraalien kysyntä kasvaa ja tuotantoon liittyviä ongelmia päästään ratkomaan.

Atea ja EICC

Atea-konserni on ensimmäisenä eurooppalaisena it-jälleenmyyjänä liittynyt EICC:n jäseneksi saadakseen paremman näkyvyyden toimitusketjuihin. Kun tiedämme, miten ja missä toimittamamme tuotteet valmistetaan, voimme vastata asiakkaidemme vaatimuksiin kestävän kehityksen mukaisesta toimitusketjusta. Yhteistyössä maailman johtavien elektroniikkavalmistajien kanssa olemme myös parantamassa miljoonien maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa työskentelevien ihmisten olosuhteita.

EICC on maailman laajin elektroniikan toimitusketjun vastuullisuutta edistävä teollisuuden yhteenliittymä. Sen jäseninä on yli 110 elektroniikka-alan yritystä, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 4,75 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja jotka työllistävät suoraan yli 6 miljoonaa ihmistä. EICC on sitoutunut tukemaan elektroniikan maailmanlaajuisten hankintaketjujen työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja hyvinvointia.

EICC:n aloite (englanniksi) http://www.eiccoalition.org/initiatives/rrmi/

Lisätietoja:

Seppo Jalkanen, Development Manager, Atea Finland Oy, puh. 040 5432554
Sarita Laras, Director, HR and Communications, Atea Finland Oy, puh. 040 5037040

Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6800 työntekijää 90 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa. Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,1 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin 350. www.atea.fi

Avainsanat: