Atealle sertifikaatti Naton ja Puolustusvoimien käyttämän NATO AQAP 2110 -standardin vaatimusten mukaisesta toiminnasta

AQAP painottaa riskien ja koko toimitusketjun hallintaa sekä toimitettujen ratkaisujen dokumentointia ja jäljitettävyyttä.

Lehdistötiedote 28.6.2011

Atea Finland Oy uudisti ISO 9001- ja 14001 -sertifikaattinsa. Samassa yhteydessä Atealle myönnettiin Nato AQAP 2110-sertifikaatti, joka on ISO 9001 -laatujärjestelmän laajennus. AQAP-standardin mukaista toimintaa edellyttää muun muassa Puolustusvoimat. Sertifikaatilla Atea osoittaa pystyvänsä toimimaan AQAP-standardin vaatimusten mukaisissa hankkeissa sertifikaatin voimassaolon ajan. Atea on Suomessa toimialallaan ainut yritys, jolle Det Norske Veritas on myöntänyt akkreditoidun AQAP 2110 -sertifikaatin.

Pääsääntöisesti AQAP noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimuksia. Laajennusten ja lisävaatimusten taustalla on puolustuslaitteiden ja -järjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistaminen ja riskien minimointi.

”Kaikkien puolustushankintojen toimitusketjussa mukana olevien tulee noudattaa toimituksessa AQAP:n vaatimuksia, siis myös alihankkijoiden. Pääkumppani on vastuussa toimittamansa tuotteen tai palvelun laadusta ja alihankkijaketjun toiminnasta”, Det Norske Veritasin AQAP-auditoinnin Ateassa tehnyt Hannu Haapoja sanoo.

Atean täytyy siis varmistaa myös alihankkijoidensa toiminnan AQAP-kelpoisuus. Toimitetut tuotteet täytyy pystyä jäljittämään eli näyttämään valmistusketju, erä, valmistuspaikka ja muut oleelliset seikat. Ratkaisujen dokumentoinnissa ja muutoksenhallinnassa noudatetaan suurta tarkkuutta.

”Meillä on nyt AQAP-standardia edellyttävissä hankkeissa myös velvollisuus näyttää asiakkaalle, miten toimimme. Asiakas voi siis halutessaan auditoida meneillään olevan hankkeen milloin tahansa. Olemme myös kehittäneet yhteistyötämme alihankkijoidemme kanssa, jotta jäljitettävyys toteutuu”, Ateassa laatu- ja ympäristöasioista vastaava Seppo Jalkanen sanoo.

AQAP-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä ovat ISO 9001 -sertifikaatti sekä jokin voimassa oleva hankesopimus, joka edellyttää AQAP-standardin vaatimusten noudattamista.

”ISO 9001 -sertifikaatti myönnetään kerrallaan kolmeksi vuodeksi, jonka aikana tehdään kolme väliauditointia. Näissä auditoinneissa tarkastetaan luonnollisesti vaatimustenmukaisuus mutta samalla pyritään löytämään yrityksen toiminnan kannalta oleellisia kehittämiskohteita. Niiden perusteella toimintaa kehitetään edelleen. Ateasta sanoisin, että kehityshankkeisiin on tartuttu aktiivisesti ja asiat ovat poikkeuksetta edenneet auditoinnista toiseen”, pääauditoijana toimiva Lars-Olof Lindroth sanoo.

Lisätietoja:

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Seppo Jalkanen, IT-päällikkö, Atea Finland Oy, puh. 040 543 2554

Atea

Atea on johtava it-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja palveluiden kokonaistoimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa Atealla on maanlaajuinen myynti- ja palveluorganisaatio ja noin 400 työntekijää. Atea-konserni on listattu Oslon pörssissä, ja sen liikevaihto on runsaat 2,1 miljardia euroa. Konsernilla on noin 5 400 työntekijää ja 79 toimipistettä.

www.atea.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit