Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

Report this content

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 21.10.2021, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2021

Atria-konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi – kaikilla liiketoiminta-alueilla positiivinen tulos

Heinä-syyskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 388,0 miljoonaa euroa (382,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa) eli 5,1 % (5,0 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto, ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta, kasvoi noin 4 prosenttia.
- Koronarajoitusten poistumisen myötä Food Service - ja pikaruokamarkkinat kääntyivät kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueilla.
- Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin.
- Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden lopulla.
- Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka avulla Atrian vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta.

Tammi-syyskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 1136,6 miljoonaa euroa (1105,4 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 38,9 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoeroista. Kertyneiden muuntoerojen määrä oli -45,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tulosvaikutteisesti.
- Konsernin liiketulos oli -6,2 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa) eli -0,5 % (2,3 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja rehumyynti lisääntyivät. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
- Atria Ruotsin liikevoiton paraneminen oli seurausta hyvästä myynnin kehityksestä Food Service- ja pikaruoka-asiakkaille.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.
- Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä.
- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa.
- Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa – tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.

Katsauskauden jälkeen
- Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47 - 54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

 

 

 

 

 

 

 

Q3

Q3

Q1-Q3

Q1-Q3

 

Milj. €

2021

2020

2021

2020

2020

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

 

 

 

   Atria Suomi

274,6

266,1

812,5

781,8

1 066,3

   Atria Ruotsi

94,3

90,8

259,0

247,1

332,2

   Atria Tanska & Viro

27,3

26,9

78,5

80,3

106,8

   Kohdistamattomat*

0,2

14,0

14,8

37,8

51,8

   Eliminoinnit

-8,3

-15,4

-28,2

-41,5

-53,0

Liikevaihto yhteensä

388,0

382,4

1 136,6

1 105,4

1 504,0

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto ennen vertailu-

 

 

 

 

 

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

 

 

 

 

   Atria Suomi

16,4

15,2

37,5

28,7

43,1

   Atria Ruotsi

3,0

3,0

2,1

-0,4

0,8

   Atria Tanska & Viro

1,2

2,1

5,1

3,6

5,3

   Kohdistamattomat*

-0,9

-1,3

-5,9

-6,5

-8,7

Oikaistu liikevoitto yhteensä

19,7

19,0

38,9

25,4

40,5

Oikaistu liikevoitto-%

5,1 %

5,0 %

3,4 %

2,3 %

2,7 %

 

 

 

 

 

 

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen

 

 

 

 

vaikuttavat erät:

 

 

 

 

 

Kohdistamattomat

 

 

 

 

 

   Tytäryrityksen

 

 

 

 

 

   myynnin vaikutus

0,0

0,0

-45,1

0,0

0,0

Liiketulos

19,7

19,0

-6,2

25,4

40,5

Liiketulos-%

5,1 %

5,0 %

-0,5 %

2,3 %

2,7 %

 

 

 

 

 

 

Tulos ennen veroja

19,4

17,9

-7,5

22,6

37,3

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, €

0,53

0,51

-0,59

0,59

0,81

 

*Konsernikulut ja myydyn tytäryhtiön, OOO Pit-Productin liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

“Atrian liikevaihto vuoden alusta syyskuun loppuun on 1137 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan on noin 30 miljoonaa euroa. Kehitys on hyvä, sillä Venäjän teollisten toimintojen myynnin liikevaihtoa pienentävä vaikutus on kyetty paikkaamaan ja olemme jopa pystyneet kasvattamaan liikevaihtoa.

Vuoden alusta liikevoitto on parantunut. Nyt liikevoitto on 39 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten yhdeksän kuukauden jälkeen liikevoittoa oli kertynyt 25 miljoonaa euroa. Viime vuonna koronaepidemian vaikutukset liiketoimintaan ovat olleet suuremmat kuin nyt. Huonosti kannattaneen teollisen liiketoiminnan myynti Venäjällä on parantanut tulosta.

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto on 388 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,7 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liikevoitto ovat parempia kuin vuosi sitten. Myynnin kasvu Food Service- ja pikaruoka-asiakkaille on kasvanut koronarajoitteiden keventymisen myötä, mutta emme ole vielä vuoden 2019 myyntivauhdissa. Vähittäiskaupassa asemamme on ennallaan. Kesän grillaussesongissa menestyimme hyvin. Vientikauppa Kiinaan kehittyi ensimmäisen kuuden kuukauden aikana hyvin, mutta tasaantui kesän aikana sianlihan hinnan pudottua jyrkästi Kiinassa. Kiinan markkinoiden nopea vahvistuminen lähikuukausina ei ole todennäköistä.

Kustannuspaine on vuoden kuluessa lisääntynyt ja vahvistunut kesän kääntyessä syksyksi. Kustannuspaine muuttui aidoiksi hintojen nousuiksi useiden materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden osalta. Koronaepidemian seurauksena useiden hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa ja hinnat ovat nousseet. Lisäksi kuivan kesän seurauksena vaatimattomaksi jäänyt satotaso nostaa lihantuotannon kustannuksia ja tulee nostamaan liharaaka-aineiden hintoja.

Alkaneen syksyn ja tulevan talven keskeisin tehtävä on hallita kustannusten nousua ja inflaation vaikutusta.

Atria on sitoutunut Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen. Aloitteeseen sitoutuneet toimijat tähtäävät toimintansa kehittämisellä osaltaan rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun enintään 1,5 asteeseen. Aloitteen vahvuuksina ovat tieteellinen perusta ja koko toimintaketjun kattavuus.

Siipikarjainvestointi Nurmon tuotantolaitokselle etenee suunnitellusti. Urakoitsijat on valittu ja tällä hetkellä tehdään perustustöitä uudelle tehdasrakennukselle.”

Heinä-syyskuu 2021

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 388,0 miljoonaa euroa (382,4 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa). Konsernin liikevaihto, ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta, kasvoi noin 4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Food Service - ja pikaruokamarkkinan elpymisestä koronarajoitusten poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi katsauskaudella. Sianlihan vienti Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ruotsissa siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskaupassa kasvoi edelleen. Myynti pikaruoka-asiakkaille vahvistui merkittävästi Venäjällä.

Liikevoiton kasvu Atria Suomessa johtui paremmasta liikevaihdosta ja aikaisempaa suotuisammasta myynnin rakenteesta. Kohonneet kustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden lopulla.

Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka avulla Atrian vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 274,6 miljoonaa euroa (266,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myynnin lisääntymisestä Food Service -asiakkaille. Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi katsauskaudella. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Vienti Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui paremmasta liikevaihdosta ja aikaisempaa suotuisammasta myynnin rakenteesta. Yleinen kustannusinflaatio on nostanut useiden materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden hintoja katsauskauden lopulla.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 94,3 miljoonaa euroa (90,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Atrian Food Service ja Sibylla -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä johtui Food Service - ja pikaruokamarkkinan elpymisestä koronarajoitusten poistumisen myötä Ruotsissa. Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden myynti vähittäiskaupassa oli edellisvuotta pienempi. Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskaupassa kasvoi edelleen. Myynti pikaruoka-asiakkaille vahvistui merkittävästi Venäjällä. Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu on lisääntynyt Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista pikaruokamarkkinaa. Kohonneet rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden aikana.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Atrian myynti Viron vähittäiskaupassa kasvoi ja kokonaismarkkinaosuus vahvistui noin 17 prosenttiin. Tanskassa myynti Food Service – ja vientiasiakkaille sujui hyvin koronarajoitusten poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan on palautumassa koronaa edeltävälle tasolle. Liikevoittoa painoivat materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu sekä Virossa oman alkutuotannonkustannusten nousu. Sianlihan hinta Tanskassa on pysynyt alhaisella tasolla.

Tammi–syyskuu 2021

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1136,6 miljoonaa euroa (1105,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 38,9 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli -6,2 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta tammi-kesäkuun aikana. Koronarajoitusten poistumisen myötä myynti Food Service ja pikaruoka-asiakkaille sekä rehuasiakkaille vahvistui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Konsernin oikaistua liikevoittoa paransivat viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset tammi-kesäkuun aikana.

Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Atria Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta myynnin rakenteesta. Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun toisen vuosineljänneksen lopulla ja pysyivät alhaisella tasolla kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, liikevoitto parani 2,5 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden tasolla. Atria Ruotsin liiketuloksen kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -voittoon.

Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi 1,6 miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtui alhaisista raaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta.

Atria nosti kesäkuussa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41–48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on tammi-kesäkuun aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 812,5 miljoonaa euroa (781,8) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavalla tasolla. Liikevoitto nousi 37,5 miljoonaan euroon (28,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta myynnin rakenteesta. Työeläkevakuutusmaksun alennuksen loppumisella on ollut negatiivinen vaikutus tulokseen. Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun toisen vuosineljänneksen lopulla ja pysyivät alhaisella tasolla kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Atria Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto oli 259,0 miljoonaa euroa (247,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi parantuneen myynnin rakenteen johdosta.  Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.

Atria Tanska & Viron tammi-syyskuun liikevaihto oli 78,5 miljoonaa euroa (80,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa ja -voittoa. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat alhaisella tasolla pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja hyvä kustannusten hallinta. Katsauskauden lopulla rehu- ja tuotantokustannukset kääntyivät nousuun.

Atrian tavoitteena hiilineutraali ruoantuotanto – Atria sitoutuu Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen

Atrian vastuullisuustyön tärkein tavoite on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää tavoitettaan hiilineutraalista ruoantuotannosta. Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi), jonka avulla Atrian vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta. Atria on vastuullisuuden edelläkävijä pohjoiseurooppalaisessa ruoantuotannossa ja SBT-aloitteeseen sitoutuminen antaa Atrialle tieteellisen kansainvälisen viitekehyksen tavoitteilleen. Tämän sitoumuksen myötä koko Atrian tuotantoketju otetaan paremmin mukaan ilmastotyöhön. SBTi on maailmanlaajuinen aloite, joka yhdistää yritysten hiilidioksidipäästöjen tavoitteet suoraan Pariisin sopimukseen, jotta maapallon lämpötilan nousu pysyisi alle 1,5 celsiusasteessa. Se auttaa yrityksiä asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden pohjalta.

Atria Suomi, Valio ja Luonnonvarakeskus (Luke) rakentavat yhteistyössä nautatilojen hiilijalanjäljen kansallista laskentamallia. Malli perustuu Valion aiemmin kehittämään Lypsikki LCA -mallinnukseen, jonka avulla pystytään todentamaan tuotantotilojen välisiä eroja ja tilalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia maidon hiilijalanjälkeen. Yhteistyön lopputuloksena syntyy kansallinen maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentamalli, joka huomioi suomalaisen tuotannon erityispiirteet. Atrian tavoitteena on tuoda naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä.
 

Tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

milj. EUR

30.9.2021

30.9.2020

31.12.2020

 

 

 

 

Oma pääoma/osake, EUR

15,72

14,58

14,96

Korolliset velat

191,0

245,1

218,1

Omavaraisuusaste, %

49,6 %

46,0 %

46,8 %

Nettovelkaantumisaste, %

38,6 %

55,7 %

43,6 %

Bruttoinvestoinnit

33,4

31,2

45,6

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %

2,9 %

2,8 %

3,0 %

Henkilöstö keskimäärin

3 690

4 453

4 444

 

 

 

 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47–54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on Food Service – ja pikaruokamarkkinan odotettua nopeampi elpyminen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ja odotettua parempi myynti näihin kanaviin. Myös kesän grillaustuotteiden myynti oli ennakoitua parempi. Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset.

Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä vientiä ja Food Service -markkinatilannetta kuvaavat lauseet. Muilta osin ohjeistus on pysynyt ennallaan.

Ohjeistus kokonaisuudessaan löytyy kohdasta ”Tulevaisuuden näkymät”.

Tulevaisuuden näkymät

18.10.2021 päivitetty ohjeistus:
Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 47–54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan vienti Kiinaan on merkittävä osa Atria Suomen liiketoimintaa.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vaikuttavat myyntiin Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Aiemmin julkaistu ohjeistus oli:
Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41–48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2021 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Osavuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 21.10.2021 klo 10.00–11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.