Atrian kuljetuksiin biokaasurekkoja

Report this content

Atrian kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy ottaa käyttöönsä nesteytettyä biokaasua (LBG) käyttäviä ajoneuvoyhdistelmiä. Ensimmäinen yhdistelmä tulee kuljetusliike JK-Log Oy:lle, joka liikennöi Seinäjoelta poikittaisliikennettä Itä-Suomeen kahdellatoista yhdistelmällä. Biokaasuauto tulee liikennöimään Seinäjoen ja Jyväskylän väliselle linjalle, jonka molemmissa päätepisteissä voi tankata biokaasua. Ympäristöystävällisen biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin.

– Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimia ohjataan entistä enemmän kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä. Tuoretiellä on otettu käyttöön toimenpiteitä ja määritelty tavoitteita, joita toteuttamalla osallistumme Suomen tavoitteeseen puolittaa tieliikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Voimme vaikuttaa merkittävästi ilmastonsuojeluun kiinnittämällä huomiota kuljetustoiminnan energiankäyttöön ja -lähteisiin. Energiankulutukseen vaikutetaan myös kehittämällä kuljetussuunnittelua, kouluttamalla kuljettajia energiaa säästävään ajotapaan ja mitoittamalla kuljetuskalusto oikein, kertoo Tuoretie Oy:n toimitusjohtaja Kari Annola.

Tuoretie Oy:n tavoitteena on asteittain siirtyä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Nopea siirtyminen ei ole mahdollista, koska kuljetuskaluston järkevä, suhteellisen pitkä taloudellinen käyttöikä aiheuttaa sen, että kuljetuskalustoa uusitaan vuosittain arviolta 15–20 ajoneuvoa. Merkittävimmät riskit uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämisessä liittyvät niiden saatavuuteen, ja erityisesti biokaasun osalta jakeluverkostoon ja moottoritehojen riittävyyteen. Tällä hetkellä käytössä olevat moottoritehot eivät riitä raskaimmille, yli 68 tonnin yhdistelmille.

– Haasteista huolimatta olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää kasvihuonepäästöjä 4,4 miljoonaa kiloa viiden seuraavan vuoden aikana, kertoo Annola.

– Biokaasun käyttö kuljetuksissa on yksi askel kohti hiilineutraalia ruoantuotantoa. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi, kertoo Atria Oyj:n vastuullisuusjohtaja Merja Leino.
 

Lisätietoja: Kari Annola, toimitusjohtaja, Tuoretie Oy, puh. 0400 567 147, kari.annola@tuoretie.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia