Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Atria Oyj, pörssitiedote 12.1.2023, klo 10.20 

Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Seppo Paavola ja Mika Joukio.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja uudet palkkiot ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan
 

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2022. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan


Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.


Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy


 

Tilaa