Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Report this content

Atria Oyj       Pörssitiedote 22.3.2021, klo 15.00

Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta


Atria Oyj:n hallitus on tänään luovuttanut osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona yhteensä 13 126 yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.


Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 92 185 omaa osaketta.


Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com


 

Tilaa