Sisäpiiritieto: Atria kirjaa noin 51 miljoonaa euroa arvonalentumisia Ruotsissa

Report this content

Atria Oyj, pörssitiedote, sisäpiiritieto, 20.12.2022, klo 14.30

Sisäpiiritieto: Atria kirjaa noin 51 miljoonaa euroa arvonalentumisia Ruotsissa

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttava korkea inflaatio, pikaruokatoiminnasta luopuminen Venäjällä sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet Atria Ruotsin rahavirtaennusteiden nykyarvoa. Atria Ruotsin rahavirtaennusteisiin on aikaisemmin sisältynyt Venäjällä toiminut Sibylla Rus LLC. Ennustettujen rahavirtojen nykyarvon laskennassa käytettävään diskonttauskorkoon sisältyvät markkinakorot ovat nousseet noin 2 prosenttiyksiköllä. 
Edellä mainituista syistä johtuen Atria kirjaa alas Atria Ruotsiin kohdistunutta liikearvoa noin 35 miljoonalla eurolla.


Lisäksi Atria Ruotsi on strategiansa mukaisesti päättänyt tehostaa tuotemerkkien käyttöä ja lopettaa neljän tuotemerkin (Charkdelikatesser, Pastejköket, Onsala, Lagerbergs) ylläpidon sekä siirtää suurimman osan näiden merkkien tuotteista kasvavien Lönneberga ja Lithells tuotemerkin alle. Päätöksen johdosta Atria kirjaa alas tuotemerkkien arvoa noin 16 miljoonalla eurolla.

Kirjauksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan eikä oikaistuun liikevoittoon.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, puh. 0400 684 224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Tilaa