Attendolta positiivinen tulos ja merkittävä veropotti – kasvua Kuntaturvasta ja hoivapalveluista

Attendo Finland Oy jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna 2013. Viime vuoden liikevaihto oli 386 miljoonaa euroa (325m€ vuonna 2012) ja tilikauden tulos 14,8m€ (12,0m€).

Kannattava kasvu suurensi Attendon maksamaa veropottia

Sosiaali- ja terveysalan yritysten veronmaksuun on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota. Talouselämä-lehden (TE 40/2013) viimevuotisen selvityksen mukaan Attendo oli vuonna 2012 alan yrityksistä toiseksi suurin veronmaksaja Suomessa. Vuonna 2013 Attendon verokertymä teki edellisestäkin vuodesta harppauksen, kun pelkästään Attendo Finland Oy:n yhteisöverojen määrä oli 4,8m€. Kokonaisuudessaan Attendo Finland ja sen tytäryhtiöt maksoivat vuodelta 2013 yhteisöveroa 9,0m€.

”Olemme kasvaneet kannattavasti. Meillä ei ole käytössä osakaslainoja tai maiden välisiä konserniavustuksia, joita eri alojen yritykset käyttävät verosuunnitteluun. Tämän johdosta yhteisöverokertymämme on suuri”, kertoo toimitusjohtaja Pertti Karjalainen.

Kuntaturvassa suuret odotukset

Merkittävimmät tulevaisuuden odotukset Pertti Karjalaisella on Attendon kehittämän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Kuntaturvan suhteen. Attendo tuotti Kuntaturvalla vuonna 2013 Rääkkylän, Puolangan ja Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan. Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia.

”Sitoudumme Kuntaturvassa kiinteisiin hintoihin ja yhdessä kunta-asiakkaan kanssa sovittuihin laatumittareihin. Lähipalvelujen laatua olemme pystyneet parantamaan uusilla toimintamalleilla ja aikaisempaa paremmalla palvelurakenneohjauksella. Perusterveydenhuoltoon panostamalla on syntynyt merkittäviä kustannussäästöjä erikoissairaanhoidossa”, Karjalainen kertoo.

Kiinnostusta Kuntaturvaa kohtaan ovat osoittaneet useat kunnat ympäri Suomen. ”Useita keskusteluja on käynnissä. Uskomme vahvaan kasvuun”, Karjalainen sanoo.

Myös Attendon hoivatoiminta jatkoi kasvuaan. Yhtiö avasi vuoden 2013 aikana 14 uutta hoiva- ja palvelukotia. ”Panostamme laadukkaaseen hoivaan ja moderneihin tilaratkaisuihin, jotka toimivat sekä asukkaiden että työntekijöiden kannalta. Kunnat ja ikäihmiset pitävät Mummola-konseptistamme, se on laadukkaan hoivarakentamisen tae”, Pertti Karjalainen kertoo.

Mittavat investoinnit rakentamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin

Attendon ja sen yhteistyökumppaneiden vuonna 2013 päätökseen saadut rakennushankkeet olivat investointiarvoltaan 70m€ ja työllistivät noin 1100 henkilötyövuoden verran. Attendo työllistää Suomessa noin 6000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja yritys on ollut viime vuodet Suomen suurimpia uusien työntekijöiden työllistäjiä. Attendo panosti vuonna 2013 Suomessa työntekijöidensä hyvinvointiin ja koulutukseen 1,6m€ ja yhtiön liiketoiminnan bruttoinvestoinnit olivat 15,5m€.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pertti Karjalainen, 050 511 0191, pertti.karjalainen@attendo.fi
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Salo, 043 826 4357, mikko.salo@attendo.fi

Liitteet & linkit