Keinoäly saapuu sosiaali- ja terveysalalle

Sote-ala muuttuu ennaltaehkäiseväksi, kun lasten ja nuorten palveluita parannetaan analytiikalla ja keinoälyllä.

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveystoimenpiteet keskittyvät korjaamiseen ja jättävät huomioitta varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn. Tekniikan tohtori Katja Klemola uskoo, että tieto jolla sote-palvelujärjestelmän voisi muuttaa ennaltaehkäiseväksi on jo saatavilla. Tietojen suora hyödyntäminen asiakastyössä on avain muutokseen, mutta se usein sivuutetaan. Katja pyrkii edesauttamaan sote-ammattilaisia analytiikan hyödyntämisessä keinoälyn keinoin.

 

Sote-uudistus tähtää sosiaali- ja terveystoimen integroimiseen, mutta yhteiskuntamme on täynnä muitakin toimintoja, jotka ovat olennaisia, kuten varhaiskasvatus, opetustoimi ja harrastustoiminta. Jos halutaan aidosti ennaltaehkäistä ongelmia, tulee niihin päästä käsiksi riittävän ajoissa. Sosiaali- ja terveystoimeen tultaessa vahinko on jo yleensä tapahtunut. Tarvitaan siis laajempaa tietojen integrointia.

”Meillä on jo olemassa lähestulkoon kaikki tarvittava tieto mitä tarvitaan palvelujärjestelmän muuttamiseksi korjaavasta ennaltaehkäiseväksi,” Katja sanoo. Silti, vaikka tieto on olemassa, sitä pitää yhdistellä, muokata ja analysoida, ja tulokset täytyy syöttää itse palveluun. ”Tämä suora takaisinkytkentä asiakastyöhön sivuutetaan usein, vaikka se on avain muutokseen.”

Analytiikan hyödyntämättä jättäminen tarkoittaa tällä hetkellä esimerkiksi sitä, että osa potilaiden tarpeista jää helposti piiloon. Pitkän potilaskertomustekstin läpikäyminen vastaanottotilanteessa on käytännössä mahdotonta potilaan historian selvittämiseksi ja vain tapahtumien pääkohdat ovat merkittyinä. "Tekstianalytiikan avulla voidaan tunnistaa nopeasti usein esiintyviä oireita ja potilas voi saada paremmin kohdentuvaa hoitoa."

Tämä esimerkki ei vaadi koneelta vielä juurikaan älyä, ja hyödyt ovat jo suuret. "Kun tätä viedään eteenpäin ennakoivan analytiikan suuntaan, voi kerätyistä valtavista tietomassoista löytää merkityksellisiä indikaattoreita ja siirtää terveydenhuollon painopistettä aidosti ennaltaehkäisevään suuntaan."

Katja Klemola aloittaa Avaintecillä joulukuussa hybridiroolissa data-analyytikkona ja projektinvetäjänä. Katja työskenteli aiemmin projektipäällikkönä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Hän tutki palvelujen kustannusvaikuttavuutta, mm. miten kuntoutus maksaa itsensä takaisin, kehittämänsä palvelujenkäyttömallin avulla. Katja aikoo Avaintecillä avustaa sote-ammattilaisia tietojen paremmassa hyödyntämisessä ja rakentaa ennakoivan keinoälyn ratkaisua.

Lisätietoja:

Pekka Kuosmanen
Toimitusjohtaja
Avaintec Oy
+358 50 520 3727
pekka.kuosmanen@avaintec.com

Jere Vento
COO, Head of Marketing
Avaintec Oy
+358 44 239 3087
jere.vento@avaintec.com

Avaintec on ketterä edelläkävijä. Olemme tuottaneet sähköisiä allekirjoituksia ja tietoturvallisia data management-ratkaisuja jo yli 20 vuoden ajan. Digitaaliset toimintamallimme tarjoavat asiakkaillemme säästöjä, sujuvampia työskentelytapoja sekä parempia käyttäjäkokemuksia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Avaintec on ketterä edelläkävijä. Olemme tuottaneet sähköisiä allekirjoituksia ja tietoturvallisia data management-ratkaisuja jo yli 20 vuoden ajan. Digitaaliset toimintamallimme tarjoavat asiakkaillemme säästöjä, sujuvampia työskentelytapoja sekä parempia käyttäjäkokemuksia.

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kun tätä viedään eteenpäin ennakoivan analytiikan suuntaan, voi kerätyistä valtavista tietomassoista löytää merkityksellisiä indikaattoreita ja siirtää terveydenhuollon painopistettä aidosti ennaltaehkäisevään suuntaan.
Katja Klemola