AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002

AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 Kannattavuus parani edelleen * Toisen neljänneksen liikevoitto nousi 29 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja 37 % vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 103 milj. euroa (80 milj. euroa). Puolivuotiskauden liikevoitto nousi 56 % ja oli 178 milj. euroa (114 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 20 milj. euron voiton, joka syntyi Helmondin tuotantolaitoksen tulipaloon liittyvästä vakuutuskorvauksesta. * Liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ja oli huhti- kesäkuussa 823 milj. euroa (837 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 1 592 milj. euroa (1 667 milj. euroa). * Ruostumattoman teräksen markkinatilanne parani ensimmäisestä neljänneksestä, mutta kysyntä hidastui kausiluonteisesti kesää kohti. * Keskeiset investointiprojektit ja organisaation kehittämishankkeet etenevät hyvin. * Heinäkuun 1. päivänä Outokumpu Oyj julkisti aikomuksensa ostaa AvestaPolarit Oyj Abp:n koko osakekannan ja tarjosi osakkeista 6,55 euroa kappaleelta. Outokumpu on jo sopinut Corus Groupin omistamien AvestaPolaritin osakkeiden ostamisesta. Tunnusluvut Pro Toteutunut forma Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Tammi- Milj. euroa kesä kesä kesä kesä kesä 2002 2001 2002 2001 2001 Liikevaihto 823 837 1 592 1 667 1 541 Liikevoitto 103 80 178 114 112 Voitto ennen 104 76 176 108 106 satunnaisia eriä Katsauskauden voitto 74 54 133 77 77 Tulos/osake, euroa 0,21 0,15 0,38 0,22 0,23 Sijoitetun pääoman 18,2 16,7 16,0 11,7 16,6 tuotto, % Korollinen nettovelka 666 314 666 314 314 Velkaantumisaste 50,8 26,4 50,8 26,4 26,4 (gearing), % Katsauksen teksteissä esitetyt vertailuluvut vuodelta 2001 ovat pro forma -lukuja, jotka sisältävät Avesta Sheffieldin koko raportointikaudelta. Toteutuneissa luvuissa Avesta Sheffield on konsolidoitu AvestaPolaritiin 23.1.2001 lähtien. Lisätietoja antavat: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer, +46 (0)8 613 3647 tai +46 (0)70 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller, +358 (0)9 5764 5510 tai +358 (0)40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations, +46 (0)8 613 44 19 tai +46 (0)70 652 10 32 AvestaPolarit Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PO Box 270, 02601 Espoo: Puh: +358 (0)9 5764 5511, Faksi: +358 (0)9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi: Puh: +46 (0)8 613 3600, Faksi: +46 (0)8 613 3669 AvestaPolarit Oyj Abp, kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0823312-4 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 Markkinoiden suotuisa kehitys kohotti hintoja Maailmantalouden kasvu pysyi vaimeana koko kauden. Elpyminen ei päässyt vauhtiin Yhdysvalloissa, jossa teollisuustuotannon laskusuunta jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Teollisuustuotanto supistui ja investoinnit vähenivät myös kaikissa Euroopan suurimmissa maissa. Toisaalta alhainen inflaatiotaso indikoi, ettei korkoja nosteta lähiaikoina, ja suhdanneodotukset paranivat Euroopassa. Aasiassa talouskasvua johtaa Kiina, ja myös Japanin talous kasvoi toisella neljänneksellä ensimmäisen kerran yli vuoteen. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino säilyi vakaana ruostumattoman teräksen markkinoilla toisen neljänneksen aikana. Euroopassa maalis-, huhti- ja toukokuussa vahvistuneet perushinnat pysyivät kesäkuussa ennallaan. Neljänneksen lopulla eurooppalaiset markkinat hiljenivät kausiluonteisesti, kun varastojen täydennys päättyi ja kesälomakausi alkoi. Yhdysvalloissa kysyntä pysyi heikkona. Aasiassa markkinat kuitenkin vahvistuivat, sillä kysynnän kasvu jatkui Kiinassa ja Etelä- Koreassa. Ruostumattoman teräksen varastotasojen arvioidaan olevan normaalit Japanin korkeita varastotasoja lukuun ottamatta. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen uusien tilausten keskimääräiset muokkauslisät nousivat Euroopassa toisella neljänneksellä 14 % vuoden 2001 vastaavasta jaksosta ja 11 % vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä. Kvarttolevyjen kysyntä oli voimakasta vuoden alkukuukausina, mutta hidastui toisen vuosineljänneksen aikana. Hinnat pysyivät vakaina koko neljänneksen. Pitkien tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä, mutta hinnat ovat yhä heikot. Erikoisohuiden nauhojen markkinoiden vilkastuminen on jatkunut. Putkituotteiden kysyntä oli vaimeaa, vaikka joillakin sektoreilla kysyntä oli vilkasta. Putkituotteiden myyntihinnat pysyivät alhaisina. Kiinan hallitus ilmoitti toukokuussa terästuotteita koskevasta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko lisääntyneestä terästuotteiden tuonnista koitunut vahinkoa Kiinan omalle teollisuudelle. Tutkimuksen kohteena on 14 tuoteryhmää ja siihen kuuluvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut nauhat, kylmävalssatut levyt sekä kylmävalssatut nauhat. Joillekin tuoteryhmille on määrätty tullikiintiöt, ja näiden kiintiöiden ylittävästä tuonnista on maksettava 17 tai 18 %:n ylimääräistä tullimaksua. Väliaikaiset suojatoimenpiteet ovat voimassa, kunnes tutkimus saadaan päätökseen todennäköisesti marraskuun 2002 loppupuolella. Kiina joutuu nykyään tuomaan 75 % ruostumattoman teräksen kulutuksestaan. Noin 4 % AvestaPolaritin valssattujen tuotteiden myynnistä on Kiinaan. Nikkelin kulutus kasvoi, ja markkinat olivat lähes tasapainossa toisen neljänneksen aikana. Vuoden 2001 vertailukaudesta nikkelin hinta nousi 4 % ja vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä 12 %. Tuotantomäärät nousivat edelleen, mutta myös kulutus kasvoi jyrkästi, koska ruostumattoman teräksen tuotanto lisääntyi. Romua oli niukasti saatavilla koko katsauskauden, mikä nosti primäärinikkelin kysyntää. Nikkelivarastot kasvoivat, koska venäläinen nikkeli kasvatti Lontoon metallipörssin varastoja. Nykyinen nikkelinhinnan heilahtelu johtuu pääasiassa rahastoista ja spekulatiivisesta kaupankäynnistä. Hintojen vahvistuminen nykytasolta edellyttää nikkelin kulutuksen kasvun jatkumista. Ferrokromin kysyntä nousi neljänneksen aikana, koska ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi ja romua oli saatavilla niukasti. Hinnat vahvistuivat hieman, mutta pysyivät silti hyvin alhaisina, noin 10 % vuoden 2001 toisen neljänneksen tason alapuolella. Ferrokromin varastotasot ovat alentuneet, ja hintojen odotetaan nousevan kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana. Molybdeenin hinta nousi nopeasti toukokuussa, mutta laski toisen neljänneksen loppua kohti. Toisen neljänneksen tulos hyvä Liikevaihto laski toisella neljänneksellä 2 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta, mutta nousi 7 % kuluvan vuoden ensimmäisestä neljänneksestäkohonneiden myyntihintojen vuoksi. Ruostumattoman teräksen toimitukset vähenivät hieman edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja pysyivät myös kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tason alapuolella. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 823 milj. euroa (837 milj. euroa). Tuotanto sujui yleisesti hyvin, vaikka kaksi pientä tulipaloa Torniossa laskivat tuotantomääriä. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 103 milj. euroa (80 milj. euroa), mikä on 29 % enemmän kuin vuoden 2001 toisella neljänneksellä ja 37 % enemmän kuin vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoon sisältyy vakuutuskorvaus, joka maksettiin tammikuisen tulipalon aiheuttamasta liiketoiminnan keskeytymisestä ja omaisuuden tuhoutumisesta konsernin putkitehtaalla ja aluevarastossa Helmondissa Hollannissa. Tästä vakuutuskorvauksesta syntynyt voitto 20 milj. euroa sisältyy toisen neljänneksen tulokseen. Neljänneksen operatiivinen kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Muokkauslisät kohosivat, mutta toimitusten väheneminen vaimensi nousua. Liikevoitto liikevaihdosta oli 12,5 % (9,6 %). Toisen neljänneksen voitto oli 74 milj. euroa (54 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,2 % (16,7 %) ja tulos/osake 0,21 euroa (0,15 euroa). Liiketoiminnan rahavirta väheni huhti-kesäkuussa ensimmäisestä neljänneksestä ja pysyi viime vuoden vastaavan jakson tasolla. Korollinen nettovelka kasvoi 666 milj. euroon pääasiassa suurten investointiprojektien ja osinkojen maksun vuoksi. Myös käyttöpääoma kasvoi maaliskuusta, kun perushinnat ja raaka-ainekustannukset nousivat. Taloudelliset tunnusluvut 30.6.2002 31.3.2002 31.12.2001 30.6.2001 Velkaantumisaste (gearing), % 50,8 41,7 39,7 31,4 Omavaraisuusaste, % 40,5 42,1 41,6 41,2 Korollinen nettovelka, milj. 666 537 482 373 euroa Vaikka velkaantumisaste nousi odotetusti neljänneksen aikana, konsernin rahoitusasema pysyi vakaana. Puolivuotistulos huomattavasti edellisvuotista parempi Tammi-kesäkuun liikevaihto pieneni 4 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 1 592 milj. euroa (1 667 milj. euroa). Lasku johtuu pääasiassa keskimääräisten myyntihintojen heikkenemisestä vuoden 2001 alkupuoliskoon verrattuna. Puolivuotiskauden liikevoitto nousi 56 % ja oli 178 milj. euroa (114 milj. euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui etenkin muokkauslisien ja ruostumattoman teräksen toimitusmäärien noususta. Tammi-kesäkuun 2002 liikevoitto sisältää myös vakuutuskorvauksen, joka liittyy konsernin Helmondin tuotantolaitoksessa sattuneeseen tulipaloon. Nettorahoituskulut olivat 4 milj. euroa (6 milj. euroa). Tornion investointeihin liittyen aktivoitiin korkomenoja 5 milj. euroa. Puolivuotiskauden voitto oli 133 milj. euroa (77 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,38 euroa (0,22 euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 16,0 % (11,7 %). Investointiprojektit ja kehittämishankkeet etenevät hyvin Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 252 milj. euroa (143 milj. euroa). Suuret investointiprojektit etenevät hyvin. Tornion kuumavalssaamon uusi askelpalkkiuuni otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti kesäkuun lopussa, ja uusi sulatto käynnistyy elokuussa. Kylmävalssaamo otetaan käyttöön joulukuussa , ja täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2004 kuluessa. Muita meneillään olevia keskeisiä investointiprojekteja ovat siirtyminen maanalaiseen louhintaan Kemin kromikaivoksella, uuden lanka- ja tankoaihioiden valulaitteiston asentaminen Sheffieldin sulattoon Isossa-Britanniassa sekä pitkien tuotteiden kapasiteetin lisääminen Yhdysvalloissa. Konserni ilmoitti huhtikuussa suunnitelmistaan lisätä Tornion kuumavalssaamon kapasiteettia 1 milj. tonnista 1,7 milj. tonniin vuodessa. Uusi investointiohjelma nostaa kuumavalssauskapasiteetin vastaamaan laajennettua 1,7 milj. tonnin aihiokapasiteettia, joka saadaan käyttöön Tornion laajennusohjelman valmistuttua. Näin laajennettu aihiotuotanto pystytään kokonaisuudessaan työstämään kuumanauhaksi paikan päällä, jolloin kustannustehokkuus paranee edelleen ja Coil Products -liiketoiminta-alueen materiaalivirrat voidaan optimoida. Investoinnit ovat noin 170 milj. euroa, ja uusi kuumavalssauskapasiteetti on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2004 loppuun mennessä. Konsernin liiketoimintaorganisaatiota on kehitetty edelleen yhdistämällä Avestan sulatto ja kuumavalssaamo Avesta KBR:ään. Ne muodostavat uuden Avesta Integrated Mill -liiketoimintayksikön. Myös SMACCin sulatto Sheffieldissä on yhdistetty Long Products -liiketoimintayksikköön, ja Primary Products -liiketoimintayksikkö on lakkautettu. Näiden muutosten vaikutukset on sisällytetty vuoden 2002 toisen neljänneksen ja puolivuotiskauden liiketoiminta-alueiden lukuihin , ja vuoden 2001 vertailulukuja on muutettu vastaavasti. Hankkeet konsernin sisäisen tehokkuuden parantamiseksi ovat edenneet hyvin. Niihin kuuluvat myynti- ja markkinointiverkoston kehittäminen, uusien johtamismenetelmien käyttöönotto sekä kustannuskontrolli. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Coil Products Tunnusluvut Huhti- Huhti- kesä 2002 kesä 2001 Liikevaihto, milj. euroa 540 601 Liikevoitto, milj. euroa 55 41 Liikevoitto liikevaihdosta, 10,2 6,8 % Henkilöstö keskimäärin 4 567 4 347 Coil Productsin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 10 %, kun toimitukset vähenivät. Kauden liikevoitto oli 55 milj. euroa. Kannattavuus parani huomattavasti, koska muokkauslisät kohosivat ja tehokkuus nousi. Teräsaihioiden tuotantomäärät pysyivät vuoden 2001 tasolla, kun taas kylmävalssatun nauhan ja kirkkaiden kuumanauhojen volyymit laskivat viime vuoden vastaavasta kaudesta. Tuotannon lasku johtui pääasiassa Tornion kylmävalssaamolla sattuneesta pienestä tulipalosta toukokuun lopussa ja toisesta sulatossa sattuneesta pienestä tulipalosta kesäkuun lopussa. Tornion laajennushanke on edennyt hyvin, vaikka uuden sulaton käyttöönottoa siirrettiin heinäkuusta elokuuhun pääasiassa sähköasentajien huhtikuisen lakon vuoksi. Henkilöstömäärä kasvoi, koska Tornion laajennusta varten palkattiin uusia työntekijöitä. Avestan toiminta on nyt uudelleenorganisoitu uudeksi Avesta Integrated Mill -liiketoimintayksiköksi. Primary Products -liiketoimintayksikkö lakkautettiin, kun SMACCin sulatto yhdistettiin Special Products - liiketoiminta-alueeseen kuuluvaan Long Products -liiketoimintayksikköön. Isossa-Britanniassa sijaitsevan Pantegin tuotantolaitoksen rationalisointi etenee suunnitellusti. Special Products Tunnusluvut Huhti- Huhti- kesä 2002 kesä 2001 Liikevaihto, milj. euroa 374 397 Liikevoitto, milj. euroa 27 16 Liikevoitto liikevaihdosta, 7,2 4,0 % Henkilöstö keskimäärin 3 572 3 600 Special Productsin toisen neljänneksen liikevaihto laski 6 % edellisvuoden vertailukaudesta pääosin vähentyneiden toimitusten vuoksi. Liikevoitto parani huomattavasti ja oli 27 milj. euroa. Tulos sisältää osan Helmondin tuotantolaitoksen tulipaloon liittyvästä vakuutuskorvauksesta, ja sen vaikutus Special Productsin liikevoittoon oli 15 milj. euroa. Loput 5 milj. euroa vakuutuskorvauksesta koskee paikallista myyntiyhtiötä ja sisältyy Muun toiminnan lukuihin. Useimpien Special Productsiin kuuluvien liiketoimintayksiköiden tuotantomäärät nousivat, kun taas erikoisohuiden nauhojen tuotanto laski viime vuoden vastaavasta kaudesta. SMACC n ja Long Productsin yhdistäminen on saatettu loppuun, ja Degerforsin ja Sheffieldin sulattotoimintojen uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti. Nybyn putkituotantoa tehostetaan investoimalla kustannuksia säästävään laserhitsauslinjaan. North America Tunnusluvut Huhti- Huhti-kes kesä 2002 ä 2001 Liikevaihto, milj. euroa 72 74 Liikevoitto, milj. euroa 3 0 Liikevoitto liikevaihdosta, 4,2 neg. % Henkilöstö keskimäärin 349 371 North America -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski hieman viime vuoden vastaavasta kaudesta Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen seurauksena. Parempi kustannustehokkuus yhdessä hieman kohonneiden myyntihintojen ja edullisen tuotevalikoiman kanssa nostivat liikevoiton 3 milj. euroon. Tämä on huomattava parannus viime vuoden vastaavaan kauteen ja vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna etenkin huomioiden, että Yhdysvaltain markkinatilanne pysyi heikkona. Pohjois-Amerikan tuotanto sujui hyvin, ja tuotantomäärät pysyivät viime vuoden tasolla. Projekti, jolla konserni lisää ruostumattomien pitkien tuotteiden tuotantoaan USA:ssa investoimalla uuteen tuotantokapasiteettiin, on edennyt suunnitellusti. Hankkeeseen liittyy myös pitkäaikainen sopimus vuokravalssauksesta Richburgin Allegheny Technologies Inc:n kanssa. Outokumpu ostaa koko AvestaPolaritin Kuten 1. heinäkuuta julkistettiin, AvestaPolaritin suurin omistaja Outokumpu Oyj on sopinut toisen suuren omistajan Corus Group plc:n (23,2 %) kanssa, että Outokumpu ostaa Corukselta AvestaPolaritin kaikki osakkeet ja tarjoaa niistä 6,55 euroa kappaleelta. Kauppa edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Tämän jälkeen Outokumpu tekee julkisen tarjouksen AvestaPolaritin muille osakkaille jäljellä olevista AvestaPolaritin osakkeista samaan hintaan. Julkinen tarjous on tarkoitus tehdä elokuun puolivälissä, ja hyväksymisaika alkaa heti sen jälkeen. AvestaPolaritin hallitus on muodostanut sitoutumattomista jäsenistään koostuvan komitean arvioimaan julkista tarjousta ja antaa siitä lausunnon osakkaille ennen käteistarjouksen hyväksymisajan alkamista. AvestaPolarit on palkannut ulkopuolisia neuvonantajia avustamaan tarjouksen arvioinnissa. Kaupankäynti AvestaPolaritin osakkeilla jatkuu toistaiseksi entiseen tapaan Tukholman ja Helsingin pörsseissä. Outokummun päätös hankkia AvestaPolarit kokonaan omistukseensa ei muuta AvestaPolaritin hyviä kasvu- ja kehitysnäkymiä. AvestaPolarit jatkaa toimintaansa markkinoilla nykyisen johdon alaisuudessa, nykyisen nimensä ja tuotemerkkinsä säilyttäen. Se tulee muodostamaan ydinliiketoiminta- alueen Outokumpu-konsernissa, jossa ruostumaton teräs edustaa noin puolta sen liikevaihdosta. Osana laajempaa metalleihin ja teknologiaan keskittyvää konsernia, AvestaPolaritin odotetaan jatkavan toimintansa kehittämistä kasvustrategiansa mukaisesti ja näin vahvistavan edelleen asemaansa ruostumattoman teräksen maailmanmarkkinoilla. Outokumpu julkisti 9. heinäkuuta 2002 tiedon, että yhtiö ostettuaan markkinoilta AvestaPolaritin osakkeita ja huomioiden Corukselta hankittavat osakkeet oli kasvattanut omistustaan AvestaPolaritissa 299 870 429 osakkeeseen, mikä edustaa 85,9 % AvestaPolaritin äänistä ja osakepääomasta. Epävarmuus jatkuu markkinoilla Kausiluonteisesti hiljaisen kolmannen neljänneksen jälkeen ruostumattoman teräksen kulutuksen odotetaan elpyvän ja nousevan yli edellisvuoden vastaavan kauden tason. Ruostumattomien kylmävalssattujen terästuotteiden eurooppalaiset perushinnat pysyvät suhteellisen vakaina kesän ajan, mutta syksyllä on odotettavissa joitakin hinnankorotuksia. Yleistä talouskehitystä leimaava epävarmuus jatkuu, ja se vaikuttaa myös ruostumattoman teräksen markkinoihin. Epävarmuutta lisää edelleen Kiinan ruostumattoman teräksen tuonnille asettamat tullit ja kiintiöt. Kokonaisuutena ruostumattoman teräksen näkymät ovat kuitenkin varsin positiiviset. Kun otetaan huomioon kesäkuukausien alemmat volyymit ja huoltoseisokit, AvestaPolaritin kolmannen neljänneksen tulos ei ennusteiden mukaan yllä toisen neljänneksen tasolle, mutta se tulee kuitenkin olemaan selvästi parempi kuin edellisvuoden kolmannen neljänneksen tulos. Talousraportointi ja tilintarkastus Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu eikä se ole ollut myöskään yleisluonteisen tarkastuksen kohteena. Kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 24. lokakuuta 2002. Espoossa 25. heinäkuuta 2002 AvestaPolarit Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00270/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00270/wkr0002.pdf The full report