AvestaPolaritin Tornion tehtaiden ympäristöinvestoinnit viidessä vuodessa yli 100 miljoonaa euroa

AvestaPolaritin Tornion tehtaiden ympäristöinvestoinnit viidessä vuodessa yli 100 miljoonaa euroa AvestaPolaritin Tornion terästehtaan kehittämiseen liittyvät ympäristönsuojelu-investoinnit vuosien 2000 - 2004 aikana ylittävät 100 miljoonan euron rajan. Käytännössä noin joka kymmenes euro suurinvestoinnissa on liittynyt ympäristönsuojeluun, päästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen. Suurimpia yksittäisiä ympäristöinvestointeja ovat olleet hiukkaspäästöjen puhdistus- ja suodinlaitteistot terässulatolle sekä happojen talteenotto- ja jätevesien puhdistuslaitokset kylmävalssaamoille. Myös vesikiertojen sulkemiseen ja vesien kierrättämiseen lisääntyvässä määrin on investoitu merkittävästi. Tuotanto kaksinkertaistuu - päästöt pienenevät Tornion tehtaiden ympäristöinvestoinnit tarkoittavat käytännössä sitä, että terästuotannon kasvaessa yli kaksinkertaiseksi, päästöjen määrät kuitenkin pienenevät verrattuna aikaisempaan. Jätevesipäästöt ovat jo pienentyneet merkittävästi investointien ansiosta 1990-luvun lopun tilanteesta ja ovat selvästi alle päästöluparajojen. Esimerkiksi kromi- ja terästehtaan merkittävimpien metallipäästöjen, eli kromin ja nikkelin, määrät mereen ovat laskeneet parin, kolmen vuoden takaisilta tasoilta 60 - 80 prosenttia, ollen nykyään keskimäärin vain 2-3 kiloa vuorokaudessa. Tämä on enää murto-osa samalle Perämeren merialueelle tulevasta, pääosin luonnollisesta metallikuormituksesta. Esimerkiksi Tornionjoki ja Kemijoki tuovat näitä metalleja mereen 15 - 30 -kertaiset määrät. Kalasto Tornion tehtaiden edustalla on todettu tutkimuksissa terveeksi, ja myös ammattikalastusta harjoitetaan tehtaiden läheisyydessä. Äskettäin päätetty ensimmäisen terässulaton saneeraus, joka valmistuu vuonna 2004, on merkittäviltä osiltaan ympäristöinvestointi. Yhteensä 19 miljoonaa euroa käytetään sulaton hiukkas- ja vesipäästöjen minimoimiseen. Tornion tehtaiden hiukkaspäästöt ilmaan vähenevät silloin yli 30 prosentilla nykyisestä. Käyttöön otettava maailman tehokkain kylmävalssauslinja, RAP5, parantaa Tornion tehtaiden ympäristökilpailukykyä ja vähentää entisestään terästonnia kohti laskettuja ominaispäästöjä. Kaikkien laajennus- ja saneerausvaiheiden valmistuttua Tornion tehtaat ovat maailman suurin yksittäinen ruostumattoman teräksen valmistuspaikka. Toteutetut ympäristöinvestoinnit ovat myös Suomen teollisuushistorian suurimmat yhden tehtaan tuotannon laajentamisen yhteydessä. Yhteyshenkilömme lisätietoja varten: Hallintojohtaja Risto Liisanantti +358 (0)16-452 628, +358 (0)400-581628 Ympäristöpäällikkö Juha Ylimaunu +358 (0)16-452 450, +358 (0)40-501 8856 Projektijohtaja Seppo Koivuniemi +358 (0)16-452422, +358 (0)40-571 2868 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00050/wkr0002.pdf