Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen

Report this content

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN AvestaPolarit Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Outokummun tiloissa osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo,maanantaina marraskuun 18. päivänä 2002 kello 15.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa klo 14.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat ·Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että hallituksen vähimmäisjäsenmäärä ei voi olla vähempää kuin kolme (nykyisin kuusi). ·Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Outokumpu Oyj:n, joka omistaa noin 99,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, esitys valita yhtiölle uusi hallitus. Esityksen mukaan hallitukseen valittaisiin Jyrki Juusela (nykyisin hallituksen puheenjohtaja), Risto Virrankoski (nykyisin hallituksen jäsen), Ossi Virolainen (nykyisin yhtiön toimitusjohtaja) ja Esa Lager (nykyisin Outokumpu Oyj:n rahoitus- ja hallintojohtaja). Esityksen mukaan hallitukselle ei maksettaisi palkkiota tehtäviensä hoitamisesta. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan täytyy olla 8.11.2002 rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy ("APK"). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä pankkiinsa tai arvopaperivälittäjäänsä tullakseen väliaikaisesti rekisteröidyksi yhtiön osakasrekisteriin. Siten myös niiden osakkeenomistajien, joiden osakeomistukset on rekisteröity Ruotsin arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän VPC AB:n ("VPC") rekisteriin, tulee pyytää väliaikaista rekisteröintiä APK:ssa toimittamalla erityinen VPC:n lomake VPC:hen. Lomake on saatavilla yhtiön pääkonttorista Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo ja niitä lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. Riittävän rekisteröintiajan varmistamiseksi VPC:n lomake tulee toimittaa VPC:lle 1.11.2002 kello 15.00 mennessä Ruotsin aikaa. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan 11.11.2002 kello 16.00 mennessä Suomen aikaa yhtiölle puhelimitse numeroon 09-57645546, telefaksilla numeroon 09-57645553, kirjeellä osoitteeseen AvestaPolarit Oyj Abp, PL 270 (Linnoitustie 4 A), 02601 Espoo tai sähköpostilla osoitteeseen egm@avestapolarit.com. Osakkeenomistajien, jotka haluavat valtuuttaa edustajansa käyttämään äänioikeutta yhtiökokouksessa, tulee lähettää valtakirja (kopio tai alkuperäinen) yhtiölle telefaksitse numeroon 09-57645553 tai toimittaa se muutoin yhtiölle osoitteeseen AvestaPolarit Oyj Abp, PL 270 (Linnoitustie 4 A), 02601 Espoo, 11.11.2002 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa. Alkuperäinen valtakirja tulee toimittaa yhtiölle viimeistään yhtiökokouksessa. Espoossa, 24 lokakuuta 2002 AVESTAPOLARIT OYJ ABP Hallitus Yhteyshenkilömme lisätietoja varten: Hannele Öbrink, sijoittajaviestintäpäällikkö Puh: +46 8 613 4419 tai +46 70 652 1032 sähköposti: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Espoo. Puh: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi. Puh: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0823312-4Y ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00630/wkr0002.pdf