• news.cision.com/
  • Avidly Oyj/
  • Avidly aikaistaa Netpress GmbH -yrityskaupan lisäkauppahinnan maksamista ja kohdistaa uuden suunnatun osakeannin Netpress GmbH:n myyjille

Avidly aikaistaa Netpress GmbH -yrityskaupan lisäkauppahinnan maksamista ja kohdistaa uuden suunnatun osakeannin Netpress GmbH:n myyjille

Report this content

Avidly Oyj,     sisä piiritieto,   23.7.2020 klo 13.15
 

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) hallitus on päättänyt muutoksista vuonna 2019 toteutetun NetPress GmbH (”Netpress”) -yritysoston kauppakirjaan, koska Netpressin liiketoiminta on kehittynyt hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana. Muutokset koskevat lisäkauppahinnan maksun perusteita ja ajoitusta. Lisäksi hallitus on päättänyt Netpressin myyjille kohdistetusta suunnatusta osakeannista, jolla nopeutetaan integraatioprosessia ja sitoutetaan Netpressin myyjät vahvemmin Avidly-konserniin.

Muutokset lisäkauppahinnan maksamiseen

Netpressin liiketoiminta on kehittynyt hyvin Avidlyn omistuksessa. Sen liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla oli 921 tuhatta euroa (457 tuhatta euroa tammi–kesäkuussa 2019) eli 101 % vertailujaksoa suurempi. Netpressin vuoden 2019 liikevaihto oli 998 tuhatta euroa. Hyvän kehityksen vuoksi kaupan osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnan maksuperustetta ja maksuaikataulua koskevista muutoksista kauppakirjaan. Tämän seurauksena on Avidly Oyj tänään maksanut 357 184,72 euron suuruisen Netpressin lisäkauppahinnan Netpressin myyjille. Lisäkauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan 238 282 uuden Avidlyn osakkeen suuruisella maksuttomalla suunnatulla osakeannilla eikä se sisällä käteisosuutta. Lisäkauppahintana annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa 29.8.2021 asti.

Lisäkauppahinnan piti alun perin tulla maksettavaksi vuonna 2021, mikäli Netpressin annualisoitu liikevaihto perustuen Netpressin vertailtuun kuukausittaiseen keskimääräiseen liikevaihtoon aikavälillä 1.10.2019–31.12.2019 ja 1.10.2020–31.12.2020 ylittää 1,2 miljoonaa euroa ja sen nettotulos on positiivinen aikavälillä 1.1.2020-31.12.2020. Lisäkauppahinnan määrä vastaisi euromäärää, joka ylittää 1,2 miljoonaa euroa kerrottuna 1,3:lla.

Suunnattu osakeanti Netpressin myyjille

Integraatioprosessin nopeuttamiseksi ja Netpressin myyjien sitouttamiseksi vahvemmin Avidly-konserniin Netpressin myyjille tarjottiin lisäksi suunnatussa maksullisessa osakeannissa 76 718 Avidlyn uutta osaketta 1,499 euron osakekohtaista merkintähintaa vastaan. Osakkeiden merkintähinta vastaa Avidlyn osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia 30 päivän ajanjaksolla 22. kesäkuuta 2020 ja 22. heinäkuuta 2020 välisenä aikana Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinalla. Osakeannin yhteenlaskettu merkintähinta maksua vastaan oli 115 000,00 euroa, joka kokonaisuudessaan kirjataan Avidlyn sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme saksalaisen kumppanimme, Netpress GmbH:n yritysoston päätökseen myös lisäkauppahinnan osalta. Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt todella hyvin ja kasvu on ollut lähes kokonaan kannattavaa viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Netpress-yrityskaupan viimeistely etuajassa antaa mahdollisuuden lyhentää tiettyihin palvelu- ja tuotekehityksiin kuluvaa aikaa. Se myös mahdollistaa nopean kasvun jatkamisen mielenkiintoisella DACH-alueella (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) sekä uusien osaajien tiiviin työskentelyn pohjoismaisen tiimimme kanssa. On hienoa nähdä tiimin työskentelevän yli maarajojen ja hyödyntävän Avidlyn läsnäoloa usealla maantieteellisellä markkinalla liiketoiminnan luovuuden edistämiseksi, kansainvälisten asiakkaidemme auttamiseksi ja oman osaamisemme kehittämiseksi”, sanoo Avidlyn hallituksen puheenjohtaja Joakim Fagerbakk.

”Menestyksekäs kasvumme ja jatkuva kannattavuus edellisen 12 kuukauden aikana on ollut mahdollista ainoastaan sitoutuneen tiimimme, huipputason asiantuntijoiden palkkaamisen ja sekä asiakkaidemme menestyksen ansiosta. Myös yleinen voimakas markkinakasvu DACH-alueella on myötävaikuttanut Netpressin kehitykseen,” sanoo Netpressin perustaja ja toimitusjohtaja Achim Karpf.

Yhtiön hallitus päätti suunnatuista osakeanneista varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020 sille antaman valtuutuksen perusteella. Koska maksuton osakeanti liittyi lisäkauppahinnan maksamiseen Avidlyn kasvustrategian mukaisessa yritysjärjestelyssä, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on erityisen painava taloudellinen syy. Suunnattu maksullinen osakeanti liittyi Avidlyn kasvustrategiaan ja edesauttaa Netpressin liiketoiminnan kehityksessä ja integroimisessa Avidly-konserniin, minkä vuoksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 315 000 osakkeella 5 290 004 osakkeeseen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Avidly hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market -markkinapaikalle yhdessä Avidlyn muiden osakkeiden kanssa viimeistään 21.8.2020. 

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

AVIDLY OYJ

Lisätietoa:
Joakim Fagerbakk, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +47 464 28 133 (englanniksi)

Jesse Maula, toimitusjohtaja, Puh. +358 40 548 0248

Avidlyn Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö ja Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 250 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com