Avidly ostaa inbound-markkinointitoimisto Hehku Marketingin

Report this content

Avidly Oyj, sisäpiiritieto, 1.4.2019 klo 8.30

Avidly ostaa inbound-markkinointitoimisto Hehku Marketingin

Avidly vahvistaa strategiansa mukaisesti inbound-markkinointi-liiketoimintaansa ostamalla suomalaisen Hehku Marketingin.

Avidly Oyj on 31.3.2019 ostanut Hehku Marketing Oy:n koko osakekannan. Hehku Marketing kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja sisältömarkkinoinnin avulla. Hehku Marketingin inbound-ratkaisuissa käytetään HubSpot-teknologiaa. Yritysosto vahvistaa Avidlyn asemaa johtavana inbound-toimistona ja HubSpot-partnerina Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan laskemalla liikkeeseen Hehku Marketingin osakkeenomistajalle Viima Helsinki Oy:lle suunnatussa osakeannissa 62 000 uutta Avidly Oyj:n osaketta. Lisäksi Avidly maksaa Viima Helsingille lisäkauppahintaa vuonna 2020, mikäli lisäkauppahinnalle asetetut edellytykset täyttyvät. Vastikkeena annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta. Lisäksi järjestelyyn liittyy muita tavanomaisia yrityskaupan ehtoja. Järjestely ei vaikuta Avidlyn näkymiin vuodelle 2019.

“Tavoitteemme Avidlyssä on kasvattaa erityisesti inbound-markkinointipalvelujamme voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostoin. Hehku Marketingin osto on askel uuden kasvustrategiamme toteuttamisessa. HubSpot-kultatason partneri Hehku Marketing vahvistaa inbound-osaamistamme ja tuo meille lisää resursseja palvelujemme kehittämiseen. Hehku Marketing on menestynyt erityisesti isojen teollisuusasiakkaiden ja päivittäistavarakaupan toimialan palvelemisessa”, kertoo Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Hehku Marketingin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi noin 27 % ja oli 607 tuhatta euroa. Hehku Marketing konsolidoidaan Avidlyn lukuihin 1.4.2019 alkaen.

Hehku Marketingin avainlukuja (FAS)

1 000 euroa 1 -12 /2018 1 -12 /2017
Liikevaihto 607 479
Nettotulos -93 2
Oma pääoma 4 6
Taseen loppusumma 232 103

“Hehku Marketing on alusta asti pyrkinyt rakentamaan kansainvälistä menestystarinaa. Avidlyyn liittyminen toteuttaa tämän suunnitelmaamme nopeammalla aikataululla”, kertoo Hehku Marketingin toinen perustaja Henri Pallonen. “Yhdistämällä osaamisemme Avidlyn kanssa luomme vahvan kansainvälisen tiimin, jonka HubSpot-osaaminen on maailman huippua. Näin voimme kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa entistä kokonaisvaltaisemmin”, jatkaa Tomi Hyttinen, toinen Hehku Marketingin perustajista.

Kaupan myötä Avidlyn Helsingin toimistoon siirtyy kaikki seitsemän Hehku Marketingissa työskentelevää henkilöä. Hehku Marketingin perustajat jatkavat Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan kehittämistä yhdessä Avidlyn nykyisen tiimin kanssa: Henri Pallonen nimitetään Inbound-liiketoiminnan Suomen maavastaavaksi (Country Manager, Inbound in Finland). Pallonen raportoi operatiiviselle johtajalle (COO) Ingunn Bjørulle. Tomi Hyttinen puolestaan nimitetään Suomen inbound-myynnistä vastaavaksi (Head of Inbound Sales, Finland). Hehku Marketing Oy:n nimi muutetaan Avidly Inbound Finland Oy:ksi.

“Me Avidlyssä pyrimme kasvattamaan huomattavasti HubSpot-teknologiaan perustuvia palveluitamme sekä olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) että laajentumalla valituille alueille pääosin Euroopassa. Alkuvuonna 2019 olemme rekrytoineet jo 17 inbound-osaajaa eri maissa. Hehku Marketingin seitsemän asiantuntijaa tuovat meille lisää osaamista ja kiinnostavia asiakkuuksia Suomessa. Yritysostoissa meille on aina tärkeää myös yrityskulttuurien kohtaaminen, ja koemme, että Hehku Marketingin arvot ja toimintatavat kohtaavat hyvin meidän kanssamme”, perustelee Jyrki Vaittinen yritysostoa.

Kauppahinta

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan Avidly Oyj:n uusina osakkeina. Yrityskaupan toteuttamiseksi ja kauppahinnan maksamiseksi Avidly laski liikkeelle Viima Helsinki Oy:lle suunnatussa annissa 62 000 uutta osaketta. Viima Helsingin omistajat ovat Henri Pallonen ja Tomi Hyttinen.

Viima Helsinki on oikeutettu saamaan lisäkauppahintaa Avidlyltä vuonna 2020, mikäli Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan (sellaisena kuin se on 31.3.2019) yhteenlaskettu myyntikate tilikaudelta 2019 ylittää 2,313 miljoonaa euroa ja käyttökate on positiivinen. Lisäkauppahinnan määrä vastaa euromäärää, joka ylittää 2,313 miljoonaa euroa kerrottuna 0,7:llä.

Tiedot suunnatusta osakeannista

Hehku Marketingin omistajalle Viima Helsingille luovutettujen Avidlyn uusien osakkeiden lukumäärä määräytyi jakamalla kauppahinta 1.3.2019 - 28.3.2019 välisenä aikana Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla muodostuneella Avidlyn osakkeiden kaupankäynnin volyymillä painotetulla osakekohtaisella päivän päätöskurssien keskiarvolla eli hintaan 5,81 euroa/osake. Osakeannissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen näillä osakkeilla on yhtäläiset osakasoikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kanssa ja Avidlyn osakkeiden kokonaismäärä nousee 2 430 772 osakkeeseen.

Avidlyn hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 31.8.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Koska osakeanti liittyy Avidlyn uutta kasvustrategiaa toteuttavaan yritysjärjestelyyn, joka laajentaa yhtiön inbound-markkinoinnin liiketoimintaa selvästi, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli painava taloudellinen syy. Avidly hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle yhdessä Avidlyn muiden osakkeiden kanssa viimeistään 30.4.2019 alkaen.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jyrki Vaittinen, toimitusjohtaja, Avidly; puhelin +358 40 703 1662

Henri Pallonen, toimitusjohtaja, Hehku Marketing; puhelin +358 50 323 6146

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Hehku Marketing on strateginen kumppani, joka auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiä inbound-markkinoinnin keinoin. www.hehkumarketing.com

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tilaa