• news.cision.com/
  • Avidly Oyj/
  • Avidly Oyj:n hallitus päätti perustaa konsernin johdon osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän

Avidly Oyj:n hallitus päätti perustaa konsernin johdon osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän

Report this content

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 15.7.2020 klo 8.45

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin johdolle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on linjata osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet Yhtiön pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi ja lisätä johdon sitoutumista Yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemissuunnitelma.

Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso. Ansaintajakso on 1.6.2020–31.5.2023. Kannustinjärjestelmän osallistujat voivat ansaita ansaintajaksolta sijoitukseen perustuvan palkkion ja suoriteperusteisen palkkion. Kannustinjärjestelmän sijoitukseen perustuvan palkkion saaminen edellyttää, että osallistuja hankkii Yhtiön osakkeita tai kohdentaa järjestelmään ennestään omistamiaan Yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän eikä ole palkkion maksuhetkellä irtisanoutunut tai purkanut työ- tai toimisuhdettaan Yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Järjestelmän suoriteperusteinen palkkio perustuu Yhtiön osakkeen arvonnousuun ja osallistujan voimassaolevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, suoriteperusteista palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Suoriteperusteinen palkkion osa maksetaan, muiden ehtojen täyttyessä, mikäli Yhtiön osakekurssi ylittää tarkasteluhetkellä 2,30 euroa. Täyden suoriteperusteisen palkkion saaminen edellyttää 6,50 euron osakekurssia tarkasteluhetkellä.

Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kokonaan Yhtiön osakkeina vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä. Hallitus päättää annetaanko palkkiona Yhtiön uusia osakkeita vai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden sitouttamisjakson aikana lukuun ottamatta luovutusrajoituksesta asteittain sitouttamisjakson aikana vapautuvia osakkeita. Hallitus voi myös päättää, että palkkio tai osa siitä maksetaan rahana.

Pääsääntöisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista osakkeista verojen maksun jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat Jesse Maula, Yhtiön toimitusjohtaja, Hans Parvikoski, talousjohtaja sekä Ingunn Bjøru, operatiivinen johtaja, Inbound. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään 569 580 Yhtiön osaketta, mikä vastaa enintään noin 10,27 prosentin laimennusvaikutusta mikäli palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Yhtiön uusina osakkeina.

Yhtiön entisten avainhenkilöiden hallussa olevat yhteensä 27 813 Yhtiön kannustin- ja sitouttamistarkoituksessa annettua osaketta pyritään siirtämään Yhtiön johtoryhmän jäsenille arviolta elokuun 2020 aikana erillisenä edellä kuvatusta pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.

”Avidlyn uusi johto on jo viimeisen puolen vuoden aikana osoittanut vahvan kykynsä luotsata Yhtiötä markkinatilanteen aiheuttaman vaikean ajanjakson läpi. Olen tämän vuoksi hyvin tyytyväinen julkistettuun uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, joka motivoi johtoa korkeisiin liiketoiminnan tuloksiin tasapainottamalla Yhtiön lyhyen aikavälin liiketoiminnan tuloksia ja pitkän aikavälin strategista tavoitetta Avidlyn asemoimisesta alansa edelläkävijäksi. Avidlyn johto on erittäin sitoutunut liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen sekä menestyvän organisaation rakentamiseen. Olen erityisen iloinen siitä, että johto suhtautuu luottavaisesti suunnitelmien toteutumiseen”, sanoo Avidlyn hallituksen puheenjohtaja Joakim Fagerbakk.

 

AVIDLY OYJ
 

Hallitus

Lisätietoja:
Joakim Fagerbakk, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +47 464 28 133 (englanniksi)

Jari Tuovinen, hallituksen varapuheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tietoja Avidly Oyj:stä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com