Avidly Oyj suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä

Report this content

Avidly Oyj suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä. Avidlyn hallitus muuttaa päätösehdotustaan osakeantivaltuutuksesta 1.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle 

Avidly Oyj, yhtiötiedote 26.3.2020 klo 9.20

Mahdollinen merkintäetuoikeusanti

Avidly Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt aloittaa osakeantivalmistelut Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintäetuoikeusannilla. Annilla kerättävän pääoman määrä olisi enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Suunnitellussa merkintäoikeusannissa yhdellä Yhtiön vanhalla osakkeella saisi yhden vapaasti luovutettavan merkintäoikeuden, joka oikeuttaisi merkitsemään yhden uuden osakkeen yhden euron merkintähinnalla. 

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus järjestää Yhtiön hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla mahdollisimman pian ja kuitenkin 30.6.2020 mennessä.

Mikäli merkintäetuoikeusanti toteutetaan, Yhtiö julkistaa osakeannin täsmälliset lopulliset ehdot sekä arvopaperimarkkinalain mukaisen perustietoasiakirjan erikseen myöhemmin. 

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta 

Avidlyn hallitus on julkistanut ehdotuksensa yhtiön 1.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.3.2020 yhtiökokouskutsussa. Hallitus on osana ehdotuksia ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen yhtiökokouskutsussa ehdottama valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus aikoo 1.4.2020 koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa muuttaa päätösehdotustaan siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 3 700 000 osaketta. 

Muutetun hallituksen ehdotuksen mukainen osakeantivaltuutus mahdollistaisi suunnitteilla olevan merkintäetuoikeusannin järjestämisen Avidlyn oman pääoman vahvistamiseksi. Lisäksi hallitus on suunnittelemassa kolmivuotista johdon osakepohjaista enintään 700 000 osakkeen kannustinohjelmaa, johon valtuutusta käytettäisiin. Osakeannin ja kannustinohjelman tarkoituksena on varmistaa Yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet myös koronapandemian jälkeen. 

Hallituksen ehdotus muutettuna kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Avidly Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 3,700,000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 asti.
 

AVIDLY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 250 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com