Avidly ryhtyy toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Report this content

Markkinoinnin palveluyhtiö Avidly haluaa ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja suomalaisten hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Tämä aikamme suurin yhteiskunnallinen ongelma valittiin yhtiön Tomorrowbono -vastuullisuusohjelman kohteeksi vuodelle 2019. Avidly toimii yhdessä suomalaisen ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittyneen CO2Esto -yrityksen kanssa.

Ilmastopuhe on tuskin mennyt kenenkään suomalaisen korvien ohi. Silti konkreettiset toimet jäävät yhä liian vähäisiksi. Ilmastoahdistuksen lisäksi moni ei tiedä, mitä tehdä. 

“Pelottelun ja puheen sijasta haluamme edistää sitä, että jokainen suomalainen - me mukaan lukien - löytäisi konkreettisen tavan toimia hiilijalanjälkensä pienentämiseksi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Ympäristö, lapset ja nuoret suurimpina huolenaiheina

Markkinoinnin palveluyhtiö Avidly julkisti tammikuussa 2019 #Tomorrowbono-vastuullisuusohjelmansa, jolla se muuttaa vuoden aikana yhtä yhteiskunnallista asiaa paremmaksi. Hakemuksia ohjelmaan kertyi useita kymmeniä. Kaksi teema-aluetta kuitenkin korostui. 

“Suomalaiset ovat hyvin huolissaan luonnosta ja yhteisestä ympäristöstämme - sekä isoissa että pienissä asioissa. Toinen hakemuksissa korostunut alue oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Yhteiskunnan eriarvoistumisen nähdään vaikuttavan moniin asioihin aina nuorten mielenterveysongelmista lasten harrastusmahdollisuuksiin”, kertoo yhtiön luova johtaja Risto Etelämäki. 

Ilmastonmuutoksen torjunta valikoitui kohteeksi, koska se on kiistatta merkittävin tulevaisuuden globaaliin hyvinvointiin vaikuttava haaste. 

“Jos ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä, aika lailla kaikki muu tekeminen on turhaa. Suurin osa päästöistä tulee Suomen kaltaisista läntisistä maista ja erityisesti nuoret ovat vaatineet pikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä on muutos, jonka eteen mekin haluamme toimia.”

Suomalainen pk-yritys tarjoaa ratkaisuja

Tomorrowbono-ohjelman konkreettiseksi vaikuttamiskanavaksi valikoitui suomalainen pk-yritys CO2Esto, joka keskittyy suoraan päästöjen vähentämiseen. Yritys tarjoaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään tai mitätöidä hiilidioksidipäästönsä kokonaan. Yhtiön keinoilla on mahdollista saavuttaa täydellinen hiilineutraalius. 

“Meille on tärkeää, että valitsemamme kumppani toimii hyvin konkreettisella tasolla. CO2Esto:n ratkaisuilla on mahdollista oikeasti vaikuttaa ilmastonmuutokseen”, sanoo Etelämäki. 

Avidly lähtee yhdessä CO2Eston kanssa vaikuttamaan siihen, että yhä useampi suomalainen löytäisi väylän toimia. Yksilöiden lisäksi CO2Esto tarjoaa yrityksille palvelua, jossa määritetään toiminnan vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja arvioidaan eri päästövähennysratkaisujen tehokkuutta. 

“Nykyiset ilmastotoimet eivät kerta kaikkiaan riitä ja poliittinen ohjaus on tehotonta. Meillä on osaaminen ja työkalut todellisiin päästövähennyksiin. Tarve viestiä tehokkaasti, herättävästi ja oikealle yleisölle on ratkaisevan tärkeää ja siksi olemme tästä yhteistyöstä erittäin innoissamme”, kertoo yksi yrityksen perustajista Janne Kärki

CO2Eston toiminta nivoutuu suoraan EU:n päästökauppamarkkinoihin. Yritys ostaa päästöoikeuksia pois EU:n virallisilta päästökauppamarkkinoilta, jolloin niitä jää vähemmän saastuttavalle teollisuudelle. Tähän mennessä palvelulla on estetty jo 2,5 miljoonan hiilidioksidikilon päästöt. “Tämän määrän haluamme moninkertaistaa.”

Lisätietoja

Risto Etelämäki, luova johtaja, Avidly, puh. 040 514 4233, risto.etelamaki@avidlyagency.com
Janne Kärki, Co2Esto, puh. 040 751 0053, janne@co2esto.com