• news.cision.com/
  • Avidly Oyj/
  • AVIDLYN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2019: Avidlyn liikevaihto kasvoi selvästi, kasvupanostukset söivät liiketulosta

AVIDLYN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2019: Avidlyn liikevaihto kasvoi selvästi, kasvupanostukset söivät liiketulosta

Report this content

AVIDLYN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2019: Avidlyn liikevaihto kasvoi selvästi, kasvupanostukset söivät liiketulosta 

Avidly Oyj, puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton), 22.8.2019 klo 8.30

Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–30.6.2019 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet.

Strategiansa mukaisesti Avidly kasvatti alkuvuonna liikevaihtoaan selvästi, ja erityisesti inbound-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Maaliskuussa Avidly vahvisti inbound-osaamistaan Suomessa ostamalla Hehku Marketingin. Kasvupanostusten seurauksena liiketulos jäi tappiolliseksi.


Tammi–kesäkuu 2019

• Liikevaihto oli 11 781 tuhatta euroa (9 670), kasvua 21,8 %.

• Myyntikate oli 9 415 tuhatta euroa (6 942), kasvua 35,6 %. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 33 % (noin 39 %).

• Käyttökate oli 428 tuhatta euroa (531), laskua 19,4 %.

• Konsernin liiketulos oli -299 tuhatta euroa (352), eli -2,5 % liikevaihdosta (3,6%).

• Markkinointipalvelujen liiketulos oli 116 tuhatta euroa (281), johon sisältyy 98 tuhannen euron kertaluonteinen kulu liittyen helmikuussa päättyneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin.

• Inbound-markkinoinnin liiketulos oli kasvupanostusten johdosta -415 tuhatta euroa (71) ja liiketulos oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla oli -349 tuhatta euroa (71).

• Kauden tulos oli -428 tuhatta euroa (199), eli -3,6 % liikevaihdosta (2,1 %).

• Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (0,14).


Näkymät vuodelle 2019 (muuttumaton, julkaistu 25.6.2019)

Avidly arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2019 on 22–24 miljoonaa euroa (liikevaihto 2018: 19,8 miljoonaa euroa) ja liiketulos on voitollinen (liiketulos 2018: 0,6 miljoonaa euroa).


Mikko Marttinen, vt. toimitusjohtaja:

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme ja myyntikatteemme kasvoivat selvästi. Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja myyntikate 36 prosenttia, mutta liiketuloksemme jäi kasvupanostusten seurauksena selvästi tappiolliseksi.

Tammikuussa julkaisimme uuden kasvustrategian ja viimeistelimme strategian toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen. Strategiamme kaksi vahvaa tukijalkaa ovat HubSpot-teknologiaan perustuvien palveluiden huomattava kasvattaminen olemassa olevilla markkinoilla Suomessa ja Pohjoismaissa (inboundliiketoiminta) sekä Avidlyn kasvu Suomessa täyden palvelun markkinointitoimistona (markkinointipalvelutliiketoiminta).

Strategiamme toteuttamiseksi panostimme voimakkaasti inbound-liiketoimintamme kasvuun: Suomessa vahvistimme osaamistamme hankkimalla maaliskuussa Hehku Marketingin. Lisäksi rekrytoimme Pohjoismaissa 27 uutta inbound-osaajaa. Nämä panostukset vaikuttivat liiketulokseen negatiivisesti, mutta uskomme inbound-markkinointisegmentin liiketappion pienenevän toisella vuosipuoliskolla selvästi ja olevan lähellä nollaa loppuvuonna.

Markkinointipalvelut-liiketoimintaan vaikutti SOK:n markkinointimateriaalien tuotantoon painottuneen ulkoistussopimuksen päättyminen. Uskomme kuitenkin, että markkinointia ostetaan tulevaisuudessa yhä enemmän jatkuvana palveluna, ja solmimme alkuvuonna useita uusia sopimuksia. Avidly haluaa tarjota monipuolisia markkinointipalveluja asiakkailleen kaikkialla Suomessa, ja katsauskauden jälkeen avasimme Kuopioon 12. toimipisteemme. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme, ja arvioimme, että keväällä 2019 tehdyt muutokset sekä asiakkaidemme kasvua tukevat rekrytoinnit tällä liiketoiminta-alueella näkyvät vuoden toisen puoliskon tuloksessa.

Nyt tehdyt rekrytoinnit ja muut kasvupanostukset tarjoavat meille erinomaisen pohjan jatkaa strategiamme toteuttamista, ja uskomme myös tuloksemme parantuvan selvästi vuoden toisella puoliskolla.

Keskeiset tunnusluvut 1–6 1–6 1–12
1 000 euroa 2019 2018 2018
Liikevaihto 11 781 9 670 19 770
Myyntikate 9 415 6 942 15 327
Käyttökate (EBITDA) 428 531 1 047
Liiketulos -299 352 616
Tulos ennen veroja -419 263 256
Henkilöstön määrä keskimäärin 229 170 195
Tulos/osake, euroa -0,18 0,14 0,22
Omavaraisuusaste, % 50,9% 32,6% 50,4%
Oman pääoman tuotto, % -4,9% 5,5% 6,2%
Oma pääoma/osake, euroa 3,65 2,49 3,73
Nettovelkaantumisaste, % 25,7% 25,5% -14,7%
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana
2 364 718 1 400 131 1 585 980
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa 
2 416 560 1 492 760 2 239 560

Taloudellinen informaatio

Avidly julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 tähän yhtiötiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan myös osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet.

Avidly julkistaa seuraavan tilinpäätöstiedotteen 5.3.2020 ja vuosikertomuksen sisältäen tilinpäätöksen arviolta 12.3.2020.

Helsingissä, 22. päivänä elokuuta 2019

AVIDLY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Mikko Marttinen, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Avainsanat: