Avidlyn toimitusjohtajan kannustimen siirtyminen nykyiselle toimitusjohtajalle ja omien osakkeiden luovuttaminen operatiiviselle johtajalle

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 23.4.2019 klo 12.20   

Avidly Oyj:n edellisen toimitusjohtajan kannustin on siirtynyt nykyiselle toimitusjohtajalle osapuolten välisellä osakekaupalla. Ostajan ja myyjän välisellä sopimuksella toteutetussa osakekaupassa Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittiselle siirtyi sitouttamistarkoituksessa 17 813 Avidly Oyj:n osaketta 7,32 euron osakekohtaisella hinnalla.

Osakekaupan yhteydessä yhtiön entinen toimitusjohtaja maksaa hänelle keväällä 2018 osakehankintaan myönnetyn lainan kokonaisuudessaan takaisin yhtiölle. Avidly on puolestaan antanut nykyiselle toimitusjohtajalle 130 391 euron suuruisen lainan edellä mainittujen osakkeiden hankintaa varten. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 31.12.2021 ja lainan korko on yksi (1) prosentti vuodessa.

Toimitusjohtajan osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vapaasti luovutettavaksi vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä  edellyttäen, että toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön jatkuu. Mikäli toimisuhde päättyy ennen 31.12.2021, on yhtiö oikeutettu hankkimaan luovutusrajoituksen piirissä edelleen olevat osakkeet toimitusjohtajalta hankintahinnalla lisättynä sille kertyneellä korolla. Jyrki Vaittinen ei aiemmin omistanut yhtiön osakkeita. Kaupan jälkeen hänen omistuksessaan on 0,7 % Avidlyn osakkeista.

Lisäksi Avidly Oyj on luovuttanut vastikkeellisesti sen hallussa olleita yhtiön omia osakkeita operatiiviselle johtajalle (COO) Teea Björklundille sitouttamistarkoituksessa. Osakkeita luovutettiin yhteensä 5 000 kappaletta ja niiden osakekohtainen luovutushinta, 5,82 euroa, oli osakevaihdolla painotettu osakkeiden keskihinta Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North markkinapaikalla ajanjaksolla 19.3. - 18.4.2019.  Luovutushinta kirjataan kokonaisuutena yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP). Osakkeisiin liittyy 18 kuukauden luovutusrajoitus. Mikäli operatiivisen johtajan työsuhde päättyy ennen 24.10.2020, on yhtiö oikeutettu hankkimaan osakkeet hankintahinnalla lisättynä sille kertyneellä korolla. Avidly on antanut operatiiviselle johtajalle 29 120 euron suuruisen lainan edellä mainittujen osakkeiden hankintaa varten. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 23.10.2020  ja lainan korko on kaksi (2) prosenttia vuodessa.

Omien osakkeiden luovutus avainhenkilölle perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Avidly Oyj:llä on luovutuksen jälkeen hallussaan 14 212 kpl yhtiön omia osakkeita.

AVIDLY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tilaa