Ilmoittaudu yhtiökokoukseen 2018

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2018

Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.4.2018 kello 13.00 alkaen Clarion Hotel Helsingin kokoustiloissa (makasiini), osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 12.30.

Kokousaineistot löytyvät täältä.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUkSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.3.2018 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Zeeland Family Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;
- sähköpostitse Agm@zeelandfamily.fi; tai
- puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Zeeland Family Oyj:n keskus, 
arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Zeeland Family Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia