OSATUOMIO RIITA-ASIASSA KOSKIEN ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖTÄ JA FINANCE GROUP INTERNATIONAL FINLAND OY:TÄ

 

Zeeland Oyj (”Zeeland”,”Yhtiö”) on saanut tänään tiedoksi Helsingin Käräjäoikeuden antaman osatuomion koskien Yhtiön aiemmin vuosikertomuksessa 11.4.2013 kuvattua Zeelandin tytäryhtiön Zeeland Group Oy:n riita-asiaa erään Yhtiön osakkeenomistajan kanssa.

Käräjäoikeuden osatuomio on kokonaisuudessaan seuraava:
”Zeeland Group Oy velvoitetaan suorittamaan Finance Group International Finland Oy:lle 300.000 euroa ja korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista korkoa 100.000 eurolle 31.10.2012 ja 200.000 eurolle 30.11.2012. Korkovaatimus hylätään enemmälti.

Zeeland Group Oy velvoitetaan korvaamaan Finance Group International Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla korkolain 4
§:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.”

Finance Group International Finland Oy omistaa Euroclear Finland Oy:n  ilmoituksen mukaan tämän tiedotteen päivämääränä 8.163.044 kappaletta Zeeland Oyj:n osakkeita edustaen noin 4,4% Yhtiön koko osakemäärästä.

Tuomio ei ole lainvoimainen ja Zeeland tulee ilmoittamaan tyytymättömyytensä ja valittamaan siitä. Zeelandin toistaa 11.4.2013 antamansa arvion siitä, että asia saadaan sovittua vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.     

ZEELAND OYJ

HALLITUS  

Lisätietoja:

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
 

Tilaa