YKSI ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN VELKOJISTA ON ILMOITTANUT TYYTYMÄTTÖMYYTENSÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ VAHVISTAA ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA

 

Zeeland Oyj on saanut tietoonsa, että yksi sen tytäryhtiöiden velkojista on ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden 9.7.2014 tekemästä päätöksestä kaikkien Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden saneerausohjelman vahvistamiseksi.

Nyt tyytymättömyytensä ilmoittanut velkoja ei tehnyt saneerausmenettelyn aikana Helsingin käräjäoikeudelle huomautuksia tai väitteitä saneerausohjelman rakenteesta ja sisällöstä, kuten ei kukaan muukaan velkojista. Tyytymättömyydestä ilmoittanut velkoja ei ole myöskään äänestänyt saneerausohjelman vahvistamista vastaan. 

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää. Saneerausohjelman mukaiset tytäryhtiöiden sulautumiset on merkitty kaupparekisteriin 14.7.2014. 

Zeeland tiedottaa erikseen viimeistään saneerausohjelman vahvistamispäätöksen valitusajan päätyttyä 8.8.2014 jälkeen onko tyytymättömyytensä osoittanut velkoja lopulta valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen vai onko käräjäoikeuden päätös tullut lainvoimaiseksi. 

 

ZEELAND OYJ 

HALLITUS

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331  

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tilaa