ZEELAND FAMILY JÄRJESTELEE TOIMINTAANSA JA RAKENNETTAAN

   

Zeeland Family suunnittelee muuttavansa laajasti organisaatiotaan sekä yksinkertaistaa konsernirakennetta. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan tehostavan toimintaa 5-15 henkilötyövuodella. Samalla Zeeland Family suunnittelee aloittavansa 10-15 digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueiden osaajan rekrytoinnin.

Samassa yhteydessä Zeeland Familyn johtoryhmän jäsen, strategiajohtaja Timo Muhonen, lopettaa yhtiön johtoryhmässä.

Zeeland Family on systemaattisesti parantanut kannattavuuttaan viime vuosina sekä kasvanut voimakkaasti vuonna 2015. Yhtiön strategian mukaisesti kasvun painopisteenä ovat jatkossa erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja median palvelut, markkinoinnin ulkoistuspalvelut sekä maantieteellinen laajentuminen Suomessa. Samalla keskitytään monipuolisen luovan suunnittelun tason edelleen nostamiseen kohti Suomen huippua.

Nyt suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on järjestää työ entistä enemmän asiakasohjautuvasti, tehostaa integroidun palvelutarjoaman toteuttamista, keskittää eri osaamisalueiden johtaminen suurempiin kokonaisuuksiin sekä tukea kasvua Helsingin ulkopuolella Suomessa suunnitelluilla uusilla rekrytoinneilla.

Samassa yhteydessä Zeeland Family Oyj suunnittelee sulauttavansa sisaryhtiösulautumisena 100% omistaman tytäryhtiönsä Kinetic Pixel Oy:n 100% omistamaansa The Family Inc. Advertising Network Oy:öön. The Family Inc. Advertising Network Oy:n nimi suunnitellaan vaihdettavaksi Zeeland United Oy:ksi. Konsernirakenteen muodostaa sulautumisen ja nimenmuutoksen astuttua voimaan Zeeland Family Oyj ja sen 100% omistetut tytäryhtiöt Zeeland Group Oy, Zeeland United Oy ja kestävän kehityksen lifestyle PR toimisto Sugar Helsinki Oy sekä 90% omistettu Zeeland Media Group Oy.

Järjestelyjen yhteydessä Zeeland Family aloittaa tuotannollisista ja uudelleen organisoitumisesta johtuvista syistä johtuen yhteistoimintaneuvottelut Helsingin Ruoholahdenkadun toimipisteessä koskien arviolta noin viidenkymmenen työtehtävän muuttamista. Toiminnan uudelleenjärjestelemisellä arvioidaan säästettävän 5-15 henkilötyövuotta.

Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä arviolta 2.5.2016 Zeeland Family suunnittelee aloittavansa 10-15 digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueiden osaajien rekrytoinnin Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Zeeland Family julkistaa taloudellista informaatiota vuoden 2016 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 10.5.2016.

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331    

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tilaa