Zeeland Family ostaa Kaakkois-Suomessa toimivan markkinointiviestintätoimisto Nitroidin

Zeeland Family Oyj, yhtiötiedote, 31.5.2018 klo 11:22

Zeeland Family kasvaa strategiansa mukaisesti ja laajentaa toimintaansa Kaakkois-Suomeen. Jatkossa Zeeland Familyn monipuoliset markkinointiviestinnän palvelut löytyvät lähes koko Suomesta.

Zeeland Family Oyj (Zeeland Family) on tänään ostanut strategisen markkinoinnin ja viestinnän yhtiön Nitroid Oy:n osakkeet (Nitroid). Kaupassa Zeeland Familylle siirtyy myös Nitroidin kokonaan omistamat kaksi tytäryhtiötä. Pääosin Kaakkois-Suomessa toimivan Nitroidin yritysosto toteuttaa Zeeland Familyn strategiaa olla lähellä asiakkaitaan kaikkialla Suomessa ja vahvistaa esimerkiksi palvelumuotoilun osaamista konsernissa. Kaupan arvioidaan parantavan Zeeland Familyn osakekohtaista tulosta vuonna 2019.

“Laajeneminen Suomen suurimpiin kaupunkeihin on tärkeä osa strategiaamme. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja auttaa heitä kasvamaan tarjoamalla heille luovat, monipuoliset ja tietoon perustuvat markkinoinnin palvelut toimipaikan sijainnista riippumatta. Nitroidin avulla tavoitamme nyt koko Kaakkois-Suomen”, kertoo Zeeland Familyn toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Alustava velaton ja kassaton kauppahinta on 650 000 euroa, joka maksettiin laskemalla liikkeeseen Nitroidin osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa 94 891 uutta Zeeland Family Oyj:n osaketta. Lopullinen kauppahinta muodostuu Nitroid-konsernin 31.5.2018 laadittavan konsolidoidun tuloslaskelman ja taseen perusteella. Järjestelyyn liittyy tavanomaisia yrityskaupan ehtoja.

Nitroidin liikevaihto vuonna 2017 kasvoi 16 % ja oli 2,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Nitroid työllistää nyt 32 (FTE) markkinoinnin osaajaa pääasiassa Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Nitroidin avainlukuja (alustavat ja tilintarkastamattomat konsolidoidut luvut, FAS)

milj. euroa1.1. -  31.12.20171.1. -  31.12.2016
Liikevaihto2,72,3
Nettotulos0,10,1
Oma pääoma0,20,2
Taseen loppusumma0,80,5

Yrityskaupan arvioidaan mahdollistavan vuositasolla noin 0,3 miljoonan euron kustannussynergiat, joista osa toteutuu jo vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla. Järjestely ei vaikuta Zeeland Familyn 24.4. julkistettuihin näkymiin vuodelle 2018.

“Nitroidin vahvuuksia ovat olleet brändi-identiteettien rakentaminen sekä asiakkaan liiketoimintaan kytketty strateginen markkinointi ja viestintä. Tavoitteenamme on ollut aina kasvaa ja kehittyä, ja nyt osana Zeeland Familyä voimme tarjota asiakkaillemme aiempaa laajemman palveluvalikoiman erityisesti jatkuvissa markkinoinnin palveluissa sekä digitaalisessa markkinoinnissa”, iloitsee Nitroidin toimitusjohtaja Ari Utriainen.

“Zeeland Familyn ja Nitroidin kulttuuri, toimintafilosofia ja strategia sopivat erinomaisesti yhteen. Meillä molemmilla on hyvin asiakas- ja kohderyhmälähtöinen ote tekemiseen, voimakas kasvuhalu sekä vahva luova osaaminen”, perustelee Tuomas Airisto yritysostoa.

Zeeland Familyllä on meneillään neuvottelut myös laajentumisesta Pohjoismaihin. Aiesopimuksesta ostaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva markkinoinnin automaatioyhtiö WeAreGrowit Ab (nimenmuutos Avidly Ab:ksi vireillä) tiedotettiin 24.4.2018. 

Kauppahinnan määräytyminen ja Zeeland Familyn oikeus hankkia omia osakkeitaan myyjiltä

Nitroidin alustava velaton ja kassaton kauppahinta on 650 000 euroa, joka maksettiin laskemalla liikkeeseen Nitroidin osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa 94 891 uutta Zeeland Familyn osaketta. Lopullinen kauppahinta muodostuu Nitroid-konsernin 31.5.2018 laadittavan konsolidoidun tuloslaskelman ja taseen perusteella. Mikäli lopullinen kauppahinta on alustavaa kauppahintaa korkeampi, Zeeland Family luovuttaa Nitroidin osakkeenomistajille erotusta vastaavan määrän Zeeland Familyn hallussa olevia omia osakkeita hintaan 6,85 euroa/osake. Kauppahinta on korkeintaan 850 000 euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy viimeistään kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Zeeland Familyllä on lisäksi erillinen oikeus ostaa 30.11.2018 mennessä takaisin yhteensä puolet Nitroidin osakkeenomistajille järjestelyn vastikkeena luovutetuista Zeeland Familyn osakkeista hintaan 6,85 euroa/osake tai hankkia vastikkeetta se määrä Zeeland Familyn osakkeita, joka vastaa puolta lopullisesta kauppahinnasta jaettuna alustavan kauppahinnan määrittelyssä käytetyn osakekohtaisen hinnan ja 1.9.2018 - 30.11.2018 välisen päivittäisellä kaupankäynnillä painotetun Zeeland Familyn osakkeiden Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla muodostuvan päätöskurssin erotuksella.

Tiedot suunnatusta osakeannista

Yrityskaupan toteuttamiseksi ja Nitroidin osakkeiden kauppahinnan maksamiseksi suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeelle 94 891 uutta Zeeland Familyn osaketta. Nitroidin osakkeenomistajille luovutettujen Zeeland Familyn uusien osakkeiden lukumäärä määräytyi jakamalla edellä mainittu alustava kauppahinta 1.2.2018 - 30.4.2018 välisenä aikana Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla muodostuneella Zeeland Familyn keskimääräisellä kaupankäynnin volyymillä painotetulla osakekohtaisella päivän päätöskurssilla eli hintaan 6,85 euroa/osake. Osakeannissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen näillä osakkeilla on yhtäläiset osakasoikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kanssa ja Zeeland Familyn osakkeiden kokonaismäärä on 1 492 760 osaketta.

Zeeland Familyn hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Koska osakeanti liittyy Zeeland Familyn strategiaa toteuttavaan yritysjärjestelyyn, joka laajentaa yhtiön liiketoimintaa selvästi, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli painava taloudellinen syy.

Zeeland Family hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle yhdessä Zeeland Familyn muiden osakkeiden kanssa viimeistään 30.6.2018 alkaen.

ZEELAND FAMILY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Tuomas Airisto, Zeeland Family Oyj, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
Ari Utriainen, Nitroid Oy, toimitusjohtaja, puhelin +358 44 010 6889

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa