ZEELAND FAMILY OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

 

Zeeland Family Oyj:n (”Zeeland Family” tai ”Yhtiö”) varsinaisen yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle 6. huhtikuuta 2017 antamaan valtuutukseen perustuen Zeeland Familyn hallitus on kokouksessaan 30.10.2017 päättänyt perustaa Yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ja aloittaa omien osakkeiden hankkimiseen. 

Hallitus on päättänyt, että Yhtiö hankkii yhteensä enintään 28 000 Yhtiön omaa osaketta, joka vastaa noin 2 % Yhtiön päätöshetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista. Yhtiö voi käyttää omien osakkeiden hankintaan yhteensä enintään 200 000 euroa. Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 25 % Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivävolyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu sen kuukauden keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin, joka edeltää tämän tiedotteen julkaisukuukautta.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 31.10.2017 ja päättyy viimeistään Yhtiön vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen alkamisajankohtana. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North –markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittuja omia osakkeita on tarkoitus käyttää jatkossa Yhtiön kannalta tärkeiden yritys- ja kannustinjärjestelyiden toteuttamiseen, joten omien osakkeiden hankinnalle on painava taloudellinen syy. Hankittuja omia osakkeita voidaan myös mitätöidä. 

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan Yhtiö voi hankkia omia osakkeita yhdessä tai useassa erässä enintään 139 786 kappaletta, joka vastaa enintään 10.00% Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen mukaan sitä voidaan käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. 

Yhtiöllä on tämän tiedotteen päivänä 1 397 869 osaketta. Yhtiöllä ei ole tämän tiedotteen päivänä hallussa omia osakkeita.

 

ZEELAND FAMILY OYJ 

 

HALLITUS

 

Lisätietoja: 

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, +358 40 566 1331
Mikko Marttinen, talousjohtaja, +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, +358 9 6129 670 

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa