ZEELAND FAMILY OYJ:N HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

 

Zeeland Family Oyj on luovuttanut vastikkeellisesti sen hallussa olleita Zeeland Family Oyj:n osakkeita yhtiön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietyille avainhenkilöille sitouttamistarkoituksessa. Luovutettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 25 251 kappaletta ja niiden osakekohtainen luovutushinta on 5,25 euroa. Luovutushinta kirjataan kokonaisuutena yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.

Osakkeiden luovutus perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Zeeland Family Oyj:llä ei ole luovutuksen jälkeen hallussaan yhtiön omia osakkeita.

ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669  
  

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa