ZEELAND FAMILY OYJ:N HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE

 

Zeeland Family Oyj (”Yhtiö”) on päättänyt luovuttaa vastikkeellisesti sen hallussa olevia Yhtiön osakkeita Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airistolle sitouttamistarkoituksessa. Osakkeiden luovutuksella on siten painava taloudellinen syy.

Luovutettavien Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 15 000 kappaletta ja niiden osakekohtainen luovutushinta on luovutusta edeltäneen osakkeiden kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Osakkeet luovutetaan tänään 2.3.2018 eli luovutushinta on 6,90 euroa osakkeelta. Osakkeiden luovuttamisesta maksettava vastike kirjataan kokonaisuutena Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö on antanut toimitusjohtajalle 103.500 euron suuruisen lainan osakkeiden hankintaa varten. Laina-aika on viisi (5) vuotta ja lainan korko on kaksi (2) prosenttia.

Osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vapaasti luovutettavaksi vaiheittain viiden (5) vuoden aikana toimitusjohtajan toimisuhteen jatkuessa Yhtiöön. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde Yhtiön kanssa päättyy ennen 1.3.2023 on Yhtiö oikeutettu lunastamaan luovutusrajoituksen piirissä edelleen olevat osakkeet toimitusjohtajalta hankintahinnalla lisättynä sille kertyneellä korolla. Osakkeiden luovutus perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Toimitusjohtajalla on luovutuksen jälkeen omistuksessaan yhteensä 30 813 kappaletta yhtiön osakkeita eli noin 2,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä on hallussaan luovutuksen jälkeen 7 217 kappaletta omia osakkeita.

ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000  
  

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Yrityksestä

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tilaa