ZEELAND FAMILY OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2018

Report this content

Zeeland Family Oyj, yhtiötiedote, 24.4.2018 klo 8.30


ZEELAND FAMILY OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1. - 31.3.2018

Liikevaihdon hyvä kasvu jatkui, mutta kannattavuus heikkeni alkuvuonna odotustemme mukaisesti.

Tammi - maaliskuu 2018:

  • Liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 4 702 tuhatta euroa (4 026)
  • Myyntikate kasvoi 1,2 % ja oli 3 542 tuhatta euroa (3 500)
  • Käyttökate (EBITDA) pieneni 25,9 % ja oli 485 tuhatta euroa (654), eli 10,3 % liikevaihdosta (16,2 %)
  • Liikevoitto pieneni 31,8 % oli 402 tuhatta euroa (590), eli 8,6 % liikevaihdosta (14,7 %)
  • Tulos ennen veroja oli 373 tuhatta euroa (557)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,33)

Näkymät vuodelle 2018

Zeeland Family ei anna tässä tiedotteessa tietoa näkymistä vuodelle 2018.

Zeeland Family arvioi aiemmin, että vuoden 2018 liikevaihto (15 655 tuhatta euroa vuonna 2017), myyntikate (12 913 tuhatta euroa vuonna 2017) sekä liikevoitto (1 064 tuhatta euroa vuonna 2017) kasvavat vuodesta 2017.

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Viime vuosi oli meillä voimakkaan kasvun vuosi ja olemme talven aikana valmistautuneet seuraavaan kasvuvaiheeseen. Tekeminen on ollut koko ajan hyvässä vauhdissa, mutta uusien tilausten ja ulkoistuspalvelusopimusten saaminen on ollut hieman suunniteltua hitaampaa. Alkuvuoteen mahtuu myös hyviä onnistumisia, kuten voittamamme Yamaha Motorsin Euroopan laajuinen asiakkuus, Pelican Self Storagen kanssa aloitettu palvelusopimus sekä Zeeland Familyn onnistunut lanseeraus Oulun talousalueella.

Ensimmäinen vuosineljännes oli siis hienoinen pettymys myyntikatteen kehittymisen osalta. Alkuvuoden kannattavuutta rasitti myös talven aikana kasvua varten tekemämme rekrytoinnit. Vuonna 2017 koko vuoden liikevoitosta tehtiin lähes 75 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja arvioimme, että vuonna 2018 tulos rakentuu tasaisemmin vuosineljänneksille.”

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja IFRS-muodossa. Yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardimuutoksella ei ole todettu olevan olennaista vaikutusta vuositasolla ja Zeeland Family tulee raportoimaan vähäisen, noin 10 tuhannen euron vaikutuksen vuositasolla edellisten tilikausien tuloksen vähennyksenä. Standardimuutos vaikuttaa olennaisemmin Zeeland Familyn neljännesvuosiraportointiin ja puolivuosikatsaukseen, joiden vertailukausien tulokset raportoidaan vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia. Tämän neljännesvuositiedotteen vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia.

Zeeland Family Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 22.8.2018.


ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, +358 40 566 1331

Mikko Marttinen, talousjohtaja, +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, +358 9 6129 670


Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi