ZEELAND OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA KONSERNIN JOHTORYMÄLLE
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville johtoryhmän jäsenille. Nyt optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,02 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2016.

Zeeland Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.

Vuoden 2013 optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1.


ZEELAND OYJ

Hallitus


Lisätietoja:                                                                    

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Liite 1: Zeeland Oyj:n optio-oikeudet 2013A
 

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi