ZEELAND OYJ:N OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

 

Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) osakeannin lopullisen tuloksen mukaan annissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen 17.446.788 osaketta ja henkilöstöannissa 860.000 osaketta. Merkitsemättä jääneistä osakkeista 15.830.060 osaketta suunnattiin hallituksen päätöksellä Yhtiön yhteistyötahoille. Yhteensä osakeannissa merkittiin 34.136.848 osaketta eli 90,3% kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista.

Uudet osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 22.10.2012.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland –markkinapaikalla arviolta 23.10.2012. Sitä ennen kauppaa käydään annetuilla väliaikaisilla osakkeilla.

Osakeannin tuotto ennen antiin liittyviä palkkioita ja kuluja oli 681,0 tuhatta euroa, josta rahamerkintöjä oli 103,3 tuhatta euroa. Lainasaatavia kuitattiin merkintäoikeusannissa 311,1 tuhatta euroa ja suunnatussa annissa lainoja konvertoitiin yhteensä 316,6 tuhannella eurolla.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakemäärä kasvaa 34.136.848 kappaleella yhteensä 185.322.248 kappaleeseen. Osakkeista maksettu merkintähinta kirjataan annin ehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

ZEELAND OYJ
HALLITUS  


Lisätietoja:                                                                    
Tuomas Airisto, Toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331


Yhtiön Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy, puhelin +358 50 581 0980
 

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa