ZEELAND OYJ PIDENTÄÄ 9.7.2014 PÄÄTETYN OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA 18.8.2014 SAAKKA

 

Zeeland Oyj on tammikuussa 2014 tiedottanut alkavansa valmistella tytäryhtiöiden yrityssaneerausten vahvistamiselle ehdollista osakeantia, joka on kirjattu myös tytäryhtiöiden vahvistettuun yrityssaneerausohjelmaan. Zeeland Oyj:n hallitus on Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelman 9.7.2014 päättänyt ja tiedottanut eräille kotimaisille sijoittajille suunnatusta osakeannista.  

Zeeland Oyj:n hallitus on saanut tiedon, että yksi velkoja, joka ei ole yrityssaneerausta vastustanut, on kuitenkin nyt ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden tekemästä saneerausohjelman vahvistamispäätöksestä. 

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää. 

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta seuraavan saneerausohjelman lainvoimaisuuden epävarmuudesta johtuen Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa suunnatun osakeannin merkintäaikaa yli saneerauspäätöksen valitusajan päättymisen 18.8.2014 saakka. Lisäksi Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt  myöntää suunnatussa osakeannissa jo merkintöjä tehneille sijoittajille oikeuden perua tehdyt merkinnät ilmoittamalla siitä kirjallisesti Zeeland Oyj:lle 18.8.2014 mennessä. 

Uuden aikataulun mukaan hallitus päättää suunnatussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 18.8.2014 jälkeen ja suunnatussa osakeannissa hyväksytysti merkityt uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 29.8.2014.

 

ZEELAND OYJ 

HALLITUS  

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331  


Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tilaa